You are here

Dr. Andreas Vanclooster, nieuwe oogarts

Dr. Andreas Vanclooster is sinds begin oktober een nieuw staflid bij de dienst oogziekten. Hij studeerde af als arts in 2018 aan UGent. Daarna specialiseerde hij zich in oogziekten in het UZ Gent, AZ Groeninge Kortrijk en in ZNA Middelheim in Antwerpen. Dr. Vanclooster legt zich binnen oogziekten momenteel toe op algemene oogziekten en cataractchirurgie. In de toekomst zal hij zich verder toeleggen op netvliespathologie en -chirurgie. Hij zal actief zijn op campus Brugsesteenweg in Roeselare.