You are here

Dr. Rik De Keersmaecker overleden

De medische raad van AZ Delta meldt het bijzonder droevige nieuws dat anesthesist dr. Rik De Keersmaecker na een korte, maar hevige strijd op intensieve zorg, zondag onverwacht is overleden.

Dr. De Keersmaecker was een gewaardeerd en kundig anesthesist, die tevens actief was op de pijnkliniek van ons ziekenhuis. We zullen dr. De Keersmaeker blijven herinneren als een aangenaam man met het hart op de juiste plaats, die zich met veel overtuiging inspande om goed te doen voor de mensen rondom hem.

Langs deze weg willen we onze oprechte deelneming betuigen aan de familie en vrienden van dr. De Keersmaecker. We zijn er van overtuigd dat heel veel mooie herinneringen een bron van kracht zullen zijn om dit onwerkelijke nieuws te verwerken.
Tot slot ook graag een woord voor de dienst anesthesie, die de voorbije jaren al te veel collega’s is verloren. We wensen ook hen de nodige moed en sterkte met de stilte die telkens maar weer volgt op het verlies van een collega en vriend.


Dr. Rik Dekeersmaecker

Dr. Rik De Keersmaecker