You are here

Eén dienst urologie op campus Wilgenstraat

De urologen van campus Brugsesteenweg en campus Wilgenstraat vormen één dienst en zijn vanaf maandag 14 september gehuisvest op campus Wilgenstraat. 

dokter uroloog

Mensen die lijden aan aandoeningen van de nieren, urineleiders, blaas, prostaat, mannelijke geslachtsorganen en bekkenbodemproblemen bij vrouwen, kunnen terecht bij de uroloog. Naast ingewikkelde urineweginfecties, behandelen de urologen ook steentjes in urinewegen of de nieren.
Ook bij ongewild urineverlies is het belangrijk om te rade te gaan bij een uroloog.
De urologen hebben zich bekwaamd in een subspecialisme binnen de urologie en volgen de nieuwste ontwikkelingen in hun domein nauwgezet.
In de toekomst komt er op campus Wilgenstraat een minidagziekenhuis waar niet alleen technische onderzoeken kunnen worden uitgevoerd maar ook kleinere ingrepen.