You are here

Eerste MRI-scan vanop 50 kilometer afstand uitgevoerd

Tijdens de Week van de Verpleegkundigen in het Kursaal Oostende werd de allereerste MRI-scan vanop afstand uitgevoerd in ons land. De technologie en software van Siemens Healthineers bestaat al langer, maar de primeur van de eerste lange-afstandscan gaat naar ons ziekenhuis.


MRI-scan vanop afstand in Kursaal Oostende
MRI-scan vanuit Kursaal Oostende

Je leest het goed: de testpatiënt bevond zich op de dienst radiologie op campus Rumbeke terwijl de medewerker radiologie de MRI-scanner bediende vanuit het Kursaal Oostende. Daarmee is de eerste MRI-scan vanop afstand een feit. “Het verlaagt de werkdruk en verhoogt het patiëntcomfort”, zegt Benoit Durnez, coördinerend hoofdverpleegkundige van de dienst radiologie en voorzitter van de werkgroep Medische Beeldvorming van beroepsorganisatie NETWERK VERPLEEGKUNDE. “Er was geen beter moment om dit te illustreren dan tijdens onze jaarlijkse studiedag op de Week van de Verpleegkundigen in Oostende.”

Goed voor patiëntcomfort en beeldkwaliteit

Nu de covidcurve opnieuw de hoogte ingaat, wordt scannen vanop afstand bijzonder interessant. Het laat de medewerker radiologie toe om veilig en geïsoleerd te blijven werken. Vanop een andere locatie, al dan niet in het ziekenhuis, kan hij tot drie MRI-scanners simultaan bedienen. Zo hoeven onderzoeken niet uitgesteld te worden. De bediening gebeurt dan wel vanop afstand, er blijft altijd een opgeleide medewerker bij de patiënt om de nodige zorg te verlenen.


MRI-scan vanop afstand

En de voordelen voor de patiënt? Niet alleen de wachttijden zullen dalen. De patiënt ontvangt ook kwalitatief hogere zorg en het comfort zal toenemen. De verpleegkundige kan namelijk gericht met hem bezig zijn. “Patiënten en personeel moeten zich ook minder verplaatsen. Vanuit de campus in Rumbeke kunnen we het toestel in de stadscampus in Roeselare bedienen”, zegt Benoit Durnez. “Nu we te maken krijgen met meer ziekenhuisfusies is dit bijzonder interessant. Ook nachtdiensten bij medische urgenties kunnen van thuis uitgevoerd worden. Zo krijg je meer ontspannen werknemers, niet onbelangrijk wanneer je weet dat de uitstroom in de zorg voornamelijk veroorzaakt wordt door de hoge werkdruk.”

30 procent sneller inzetbaar

Wie ooit al een MRI-scan liet nemen, weet dat het soms druk kan zijn op de dienst radiologie. Dat staat de vlotte opleiding van nieuwe mensen soms onbewust in de weg. In de Virtual Cockpit kan een nieuwe werkkracht de hele dag geconcentreerd meekijken naar drie scantoestellen met toelichting van een expert. Hij ziet meer scans, is minder afgeleid tijdens de opleiding, doet meer ervaring op en is zo tot 30 procent sneller inzetbaar.

“Het is bovenal een verhaal van mensen, ondersteund door de technologie”, zegt Kristof De Smet, radioloog in ons ziekenhuis. “Hoogtechnologische apparatuur is noodzakelijk, maar je hebt vooral een sterk team nodig om de beste zorg te kunnen bieden. De zorgsector kampt met heel wat tekorten aan opgeleide werkkrachten. De Virtual Cockpit laat toe efficiënter te werken en tijd te besparen. Met meer dan 70 vacatures voor medewerkers medische beeldvorming in Vlaanderen alleen, is deze oplossing een ondersteuning voor het huidige personeelstekort. De mankracht die vrijkomt leiden we extra op, onder meer door kennisdeling binnen het ziekenhuis.”

“Remote live scanning scheidt het patient management van de technische akte”, zegt Maarten Clinckaert van Siemens Healthineers, die de technologie voor alle fabrikanten van MRI-scanners aanbiedt. “De ene medewerker focust zich volledig op de acquisitie en de andere medewerker is op een kwalitatieve manier bezig met de zorgvrager. Beiden staan ook altijd in contact via communicatiemodules en camera’s. Dit alles verloopt volledig conform de wetgeving op de privacy en via een veilige verbinding.”