You are here

Eusoma-erkenning voor borstkliniek

De borstkliniek van AZ Delta heeft de Europese Eusoma-accreditering gekregen, zowel voor de campus Rumbeke als voor campus Torhout en Menen. Deze Europese richtlijnen leggen hogere kwaliteitseisen op voor de borstcentra dan de Belgische normen. Deze erkenning is een extra garantie op de beste behandeling voor borstkankerpatiënten in de regio.

Eusoma is een Europese vereniging die tot doel heeft de borstkankerzorg binnen Europa te verbeteren. Met dit doel voor ogen heeft Eusoma richtlijnen gepubliceerd waaraan een ideale borstkliniek moet voldoen om hoogstaande kwalitatieve zorg aan borstkankerpatiënten te kunnen bieden.

Doorlichting

In september heeft Eusoma de borstkliniek volledig doorgelicht. Alle aspecten van een borstkliniek komen daarbij aan bod: zijn er voldoende patiënten, hoe gebeurt de screening, hoe wordt de diagnose gesteld, welke behandelingen worden er voorgesteld, welke ingrepen... Ook de revalidatiemogelijkheden, de psychosociale ondersteuning en de infrastructuur spelen een rol.

Borstkanker is geen zeldzame aandoening en treft grotendeels mensen op oudere leeftijd. Daarom koos de borstkliniek ervoor om een uniforme hoogstaande zorg dicht bij de patiënt te brengen op de 3 campussen.

Teamwerk

De borstkliniek van AZ Delta bestaat uit een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en paramedici.
De 22 artsen binnen het team zijn elk binnen hun vakgebied gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker. Vier borstverpleegkundigen spelen een centrale rol in de begeleiding van de patiënt en volgen de patiënt op doorheen het hele traject. Ook een groot team van psychologen, kinesisten, diëtisten, een genetica-expert en een sociaal werker werken nauw samen.
Op de wekelijkse vergaderingen bekijken alle betrokken artsen en paramedici elk dossier en overleggen met de betrokken huisarts. Het gaat dan over patiënten die nog geopereerd moeten worden, patiënten die geopereerd zijn, de patiënten die hervallen zijn en de patiënten met goedaardige borstletsels waar twijfel over bestaat: opereren of niet. Elke week buigt het team zich zo over de beste behandeling voor een 25-tal patiënten.

Geen einddoel

Het behalen van deze Eusoma-accreditering is de bekroning van intens teamwork tussen de verschillende artsen, verpleegkundigen en paramedici. Het team van de borstkliniek blijft zich inzetten voor een kwaliteitsvolle hoogstaande zorg op een warme, menselijke manier. De accreditering is geen einddoel op zich maar een grote stap vooruit in het continue proces van kwaliteitsvolle zorg op maat van elke patiënt.


Het team van artsen en borstverpleegkundigen van de borstkliniek