You are here

Expositie Koen Vanmechelen in RADar

Nog tot 9 juli kan je de expositie van Koen Vanmechelen komen bekijken in ons leer- en innovatiecentrum RADar. Het is het eerste project onder de noemer science meets art. Hierin komt de link tussen kunst en wetenschap centraal te staan.


Werk van Koen Vanmechelen
Één van de werken van Koen Vanmechelen

Al eeuwenlang is er een link tussen kunst en wetenschap. Kunstenaars denken anders over de wereld na, een denkwijze die ook heel interessant kan zijn voor wetenschappers. Die link is nu ook onderwerp van ‘In conversation’, de tentoonstelling die momenteel loopt in RADar. Het is een initiatief van Rad-Art, een groep kunstminnende artsen van AZ Delta.

Het werk van Koen Vanmechelen past perfect binnen dit initiatief. In zijn ‘Cosmopolitan Chicken Project’ combineert hij de twee werelden met elkaar. Door nationale kippenrassen te kruisen, komt hij tot kosmopolitische kippen die dan ook een metafoor vormen voor de globale maatschappij. Een combinatie van de genetica en kunst. Ook nu staat de kip opnieuw centraal in deze expositie van Koen Vanmechelen.

De tentoonstelling is nog tot 9 juli te bekijken in de foyer van RADar. Deze is bereikbaar via de derde verdieping van het hoofdgebouw of meteen via de trappen van RADar.