You are here

Geneeskunde op maat van de patiënt via AI

Het leer- en innovatiecentrum RADar van AZ Delta heeft de goedkeuring gekregen om het ADAM-project uit te rollen. Het driejarig onderzoeksproject Advanced Data-Aided Medicine (ADAM) wil het fundament leggen om via artificiële intelligentie nieuwe kennis uit data te halen. RADar werkt daarvoor nauw samen met verschillende teams van IDLab, een imec-onderzoeksgroep aan de UGent. Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits heeft daarvoor, op advies van het Vlaams Agentschap Innoveren en Onderzoek (VLAIO) een subsidie van 635.000 euro toegekend.

Het ADAM-project zal worden uitgerold op de dienst hartziekten voor patiënten met een kransslagaderaandoening o.l.v. dr. Karl Dujardin en op de dienst longziekten voor patiënten met longkanker o.l.v. dr. Ingel Demedts.


Leer- en innovatiecentrum RADar waar ADAM-project wordt uitgerold

Artificiële intelligentie

Ziekenhuizen beheren heel veel gegevens over de gezondheidstoestand van hun patiënten. De hoeveelheid data in een ziekenhuis is zo groot dat de verwerking ervan alleen nog mogelijk is met computerkracht. Daarom moeten digitale data, die in mensentaal staan, worden omgezet in taal eigen aan computers, namelijk getallen. Het ADAM-project wil technologie ontwikkelen om deze transformatie te kunnen doen volgens internationale standaarden. AZ Delta zal samen met IDLab modellen uitwerken op basis van artificiële intelligentie om medische beslissingen te ondersteunen.
Dit gebeurt met respect voor de privacy van de patiënt en in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming en de wetgeving inzake klinische studies.

Realtime data

De data die nu beschikbaar zijn in de ziekenhuizen, bv. in de medische dossiers van patiënten, kunnen worden gebruikt bij het voorspellen van uitkomsten van bepaalde behandelingen bij een patiënt. Dat laat toe de behandeling meer af te stemmen op maat van elke patiënt.

Het ADAM-platform zal ook data verzamelen buiten het ziekenhuis. Bij patiënten - die dit wensen - kunnen wearables (bv. slimme polshorloges) de hartslag, zuurstofverzadiging… meten. In plaats van momentopnames (de controle bij de arts), kunnen data continu worden geregistreerd en geven ze een beter reallifebeeld. Een computer zal deze gezondheidsdata structureren in een internationale code om deze gegevens realtime te kunnen verwerken. Op die manier kan de arts vanop afstand de gezondheidstoestand van de patiënt opvolgen en proactief een afspraak met de patiënt inplannen indien nodig.