You are here

Gerust in slaap met Delta Valley

Kinderen kunnen in AZ Delta vanaf nu al spelend onder narcose gaan voor een operatie dankzij Delta Valley. Dat is een app specifiek ontwikkeld om de angst bij kinderen voor hun operatie of onderzoek onder narcose te verminderen. Het spel werd gemaakt door studenten van de afdeling Digital Art and Entertainment van de Howest in samenwerking met AZ Delta.Angstreductie

Uit onderzoek blijkt dat de angst die kinderen ervaren bij het in slaap brengen, een invloed heeft op hoe ze zich na de operatie voelen. Minder angst bij de anesthesie vermindert de pijn en misselijkheid na een ingreep. Daarom ging anesthesieverpleegkundige Niels Bogaerts onder supervisie van dr. Valérie Bosteels op zoek naar een manier om die angst te reduceren.

Na het aftoetsen van verschillende mogelijkheden zoals projecties en virtual reality, kwam de afdeling DAE van de Howest in beeld. De opleiding Digital Art en Entertainment is over heel de wereld bekend en kwam al vaak als laureaat uit de bus bij binnen- en buitenlandse wedstrijden. Ze bieden ook jaarlijks de kans aan bedrijven om via het afstudeerproject van studenten een project op poten te zetten. Dit jaar was één van die projecten ‘Delta Valley’

Delta Valley

Delta Valley is een spel waarin het kind op pad gaat in de wondere wereld van het eiland Delta Valley. Starten doen ze met het samenstellen van een karakter, zo kunnen ze zich gaan inleven in hun personage. Daarna gaan ze op stap samen met de delta’s om de boze tovenaar te verdrijven door alle obstakels die hun pad kruisen, weg te blazen. Dit blazen zal later, bij het in slaap brengen van het kind, van pas komen wanneer het slaapgas wordt toegediend.

Het blazen is de sleutel van het spel. Wie blaast, zal meteen daarna opnieuw moeten inademen. Het is die reflex die ervoor zorgt dat kinderen sneller het ‘slaapgas’ opnemen om onder anesthesie te gaan. De blaastechniek werd al eventjes gebruikt binnen AZ Delta. Dankzij Delta Valley is er nu ook een interactief spel dat dit blazen stimuleert en kadert in een fantasiewereld. We merken dat kinderen en hun ouders heel enthousiast reageren op de app. Ook de anesthesie verloopt vlotter, waardoor we kunnen zeggen dat de opzet van het spel zeker en vast geslaagd is.

Project van studenten

De afdeling Digital Art and Entertainement van de Hogeschool West-Vlaanderen bleek uiteindelijk de ideale partner voor het project. De opleiding staat wereldwijd hoog aangeschreven en werd in 2021 nog verkozen tot ‘best game design & development school’. Elk jaar zoeken ze enkele interessante samenwerkingen met bedrijven. Het project rond angstreductie bij anesthesie sprong in het oog en werd op die manier onderwerp voor één van de afstudeerprojecten.

Vijf studenten (foto) van Howest, Ortwin Van der Stappen, Arthur Geeraert, Anouk Tondeleir, Carolin Aust en Roxana Moshashai, kozen ervoor om hun schouders onder dit project te zetten. Na enkele overlegmomenten begon de wereld van Delta Valley vorm te krijgen op papier. De professionele uitwerking van de applicatie is volledig de verdienste van de groep studenten. Muziek, grafische elementen, spelverloop, alles werd specifiek op maat gemaakt voor het spel in overleg met de dienst anesthesie.


Makers van Delta Valley
v.l.n.r.: Ortwin Van der Stappen, Arthur Geeraert, Anouk Tondeleir, Carolin Aust, Roxana Moshashai