You are here

Goede en zinvolle zorg

In AZ Delta kunnen er afspraken gemaakt worden tussen arts en patiënt over de keuze van behandelingen. Het houdt in dat u als patiënt mee kunt beslissen over welke behandeling u nog zinvol en nodig vindt. Dat ligt vast in een medische therapiecodering.

Dankzij de medische wetenschap zijn er heel wat behandelingen mogelijk. Dat betekent nog niet dat ze altijd goed en zinvol zijn in elk individueel geval.
Uw wensen en waarden, uw levensvisie en uw kijk op een kwaliteitsvol leven bepalen mee of een behandeling voor u zinvol is. U kunt dus ook een behandeling weigeren als u denkt dat u meer nadelen dan voordelen zal ondervinden. De artsen en zorgverleners zijn altijd bereid om hierover met u in gesprek te gaan over goede en zinvolle zorg en om hierover meer uitleg te geven.

De afspraken die u met de arts maakt, worden meegegeven aan de andere zorgverleners die bij de zorg betrokken zijn. Het wordt ook genoteerd in uw medisch dossier.

Als de arts van mening is dat het effect van een behandeling uiterst klein is of onbestaande, kan de arts beslissen om de behandeling niet op te starten of stop te zetten. Het beoordelen van het medisch nut van de behandeling, is de verantwoordelijkheid van de arts. U hebt altijd het recht om een andere arts te raadplegen.

Meer uitleg op deze link