You are here

Hartelijk dank aan gulle schenker!

Schenking tablets

Van deze schenking zijn we stil geworden...
We mochten niet minder dan 80 tablets ontvangen, een genereus aanbod ten voordele van onze patiënten die nu geen bezoekje meer kunnen krijgen ten gevolge van de maatregelen tegen corona!

Heel wat patiënten monteren helemaal op als ze - al is het virtueel - een babbeltje kunnen doen met hun familie en hun naasten. Dank zij deze milde gift zullen patiënten dat nu veel meer kunnen doen en dat maakt het voor hen in deze moeilijke situatie toch wel draaglijker. De tablets zullen, ook na de coronacrisis, blijvend ingezet worden om de patiëntenbeleving te bevorderen (voor sociaal contact, patiënteneducatie en tijdsverdrijf). 
De schenker koos ervoor anoniem te blijven, maar ook via deze weg willen we onze diepe appreciatie en dank graag uitdrukken!
MediaMarkt deed bovenop deze prachtige gift nog alle beschermhoesjes cadeau, ook hartelijk dank hiervoor!