You are here

Hematologie behaalt JACIE-accreditering

De dienst hematologie van AZ Delta heeft een nieuwe JACIE-accreditering ontvangen. Dit is een Europees kwaliteitslabel voor stamceltransplantatie en celtherapie. Deze erkenning is een verlenging van de vorige JACIE-accreditering met daarenboven een uitbreiding met immuuneffectorceltherapie.


Stamceltransplantatie is een behandeling waarbij de patiënt stamcellen krijgt toegediend. Deze stamcellen worden uit het bloed gehaald, van de patiënt zelf of van de donor. De behandeling wordt opgestart wanneer het beenmerg door kanker of kankerbehandeling beschadigd is of wanneer de patiënt nood heeft aan gezonde witte bloedcellen om kanker te bestrijden.

Ons ziekenhuis krijgt nu opnieuw een kwaliteitslabel voor dergelijke behandelingen. Deze keer voor transplantatie met eigen stamcellen, stamcellen van gezonde donoren en immuuneffectorceltherapie.

Immuuneffectorceltherapie

Immuuneffectorceltherapie of CAR-T-celtherapie is ook een vorm van celtherapie waar de eigen witte bloedcellen genetisch worden bijgestuurd. Daarbij krijgen de witte bloedcellen een speciale receptor ‘CAR’, waardoor ze kankercellen kunnen herkennen en vernietigen.

Dit is een nieuwe vorm van immunotherapie waarvoor AZ Delta nu ook een JACIE-accreditering heeft behaald als 2de centrum in België na het Jules Bordet Instituut in Brussel.JACIE

JACIE is een kwaliteitslabel dat verstrekt wordt aan stamceltransplantatiecentra door de Europese vereniging van stamceltransplantatie. Om het label te ontvangen moet je als centrum voldoen aan enkele honderden kwaliteitscriteria. Hierbij komt het hele traject aan bod van zowel patiënt als donor. Elke twee jaar worden deze criteria ge-updatet, waardoor de lat steeds hoger komt te liggen.

Zekerheid voor patiënten

Stamceltransplantatie is een complexe behandeling. Met de JACIE accreditering kan de patiënt er zeker van zijn dat de dienst hematologie aan de hoge eisen voldoet om deze behandeling veilig uit te voren. Deze garantie geldt niet enkel voor de patiënt, maar ook voor de donor. Aangezien de focus van de erkenning op het volledige proces ligt, biedt de JACIE-accreditering dus voor zowel patiënt als donor een zekerheid op kwaliteitsvolle zorg.


v.l.n.r. dr. Caressa Meert, dr. Rutger Callens, dr. Lien Deleu, dr. Dries Deeren