You are here

Herbeluister Radio Delta!

Op donderdag 9 juli 2020 kon je in de campussen van AZ Delta en de wijde omgeving luisteren naar Radio Delta: een uniek project binnen AZ Delta, waarbij 3 regionale omroepen samen 12 uur live radio maakten vanuit de inkomhal van de nieuwbouwcampus in Rumbeke. Het werden 12 uren bomvol leuke muziek en interessante interviews over allerhande thema’s gerelateerd aan het ziekenhuis.

Logo Radio Delta

Uur 1/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-uur-112/

In dit eerste uur horen we kort wat Radio Delta zal inhouden de komende 12 uur, wordt het concept van de dag uitgelegd en komt spoedverpleegkundige Julie Deboutte op de sofa bij Kristien Beuselinck om het te hebben over de job als spoedverpleegkundige. Philiep Boussauw geeft ons daarnaast ook wat meer uitleg over het mobiliteitsbeleid van AZ Delta.

Uur 2/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-212/

In het tweede uur hebben we het over het onthaal en de nieuwe functie van mobiele medewerker met Annelies Pysson. Vrijwilliger Roland Sintobin komt ons vertellen hoe en waarom hij patiënten een handje helpt in AZ Delta. Aan de micro komt ook Rosine Herpoel. Ze vertelt ons alles over haar carrièreswitch van spoedverpleegkundige naar bouwcoördinator zorg. Hoog bezoek ook bij Kristien op de sofa, want Minister van Economie en Werk Nathalie Muylle kwam er plaatsnemen om het te hebben over het nieuwe structurele sectoraal akkoord (luister verder naar dit laatste interview in het derde uur).

Uur 3/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-312/

In het derde uur horen we verder meer over het nieuwe structurele sectoraal akkoord en het zorgpersoneelsfonds met Minister van Economie en Werk Nathalie Muylle. Ze vertelt er ook hoe men meer handen aan het bed wil krijgen en die er ook wil houden.

Dit uur staat verder in het thema van de campus nieuwbouw. Manager Bouw en Infrastructuur Sabien Cailliau en Directeur Infrastructuur en Technieken Herman Annaert komen ons wat meer details geven over het gigantische bouwproject. In de sofa zit architect Glenn De Hondt van VK Group. We horen van hem welke ervaringen VK Group reeds heeft met het bouwen van ziekenhuizen en hoe een architect een dergelijk project beleeft. Tot slot geeft ingenieur Simon Casier van Naturoof ons heel wat interessante info over groendaken, zoals die ook op de campus Rumbeke aanwezig zijn.

Uur 4/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-412/

Dit uur staat in het thema van de Stadscampus. Dr. Bruno Vanhecke geeft ons alle details over het sportmedisch centrum Sport’R en hoe er multidisciplinair gewerkt rond preventie en herstel bij prof- en amateursporters. Bart Wenes (Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van AZ Delta, schepen & voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst in Roeselare en voorzitter van het Zorgbedrijf Roeselare) komt aan de micro om meer te vertellen over de kruisbestuiving van AZ Delta met woonzorgcentra, Het Anker, Motena… vanuit de campus in de brugsesteenweg. Hij heeft ook enkele scoops in petto vanuit de Raad van Bestuur. Prof. Dr. Thomas Luyckx van Orthopedie Roeselare gaat wat dieper in op de gevolgen van een nieuwe knie, heup of schouder. Hij vertelt er over de knierobot en ook hoe je kan voorkomen om gewrichtsproblemen te krijgen. Tot slot nemen we een kijkje bij het multidisciplinair pijncentrum, waar Dr. Werner Nagels ons de verschillende aspecten van pijnklachten en hun behandeling uitlegt.

Uur 5/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-512/

Het uur waar de coronacrisis centraal staat. Hoofdarts en anesthesist Dr. Lieven Wostyn leidde de crisiscel en geeft ons vanuit de zithoek bij Kristien een blik in zijn ervaringen bij de aanpak van deze crisis binnen AZ Delta. Arts-assistent Dr. Simon Biebouw gaat dieper in op revalideren en hoe dit ook een belangrijke plaats heeft binnen de behandeling van een covid-19 infectie. Longarts Dr. Bernard Bouckaert stond mee in het oog van de storm en vertelt ons meer over welke patiënten vaker ziek waren en hoe covid-19 uiteraard nog niet verdwenen is. Hoofdverpleegkundige Nico Decroix leidde de eerste covid-afdeling binnen AZ Delta en vertelt hoe hij de voorbije intense maanden beleefde vanop de eerste rij.

Uur 6/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-612/

In dit uurtje gaan we wat dieper in op voeding. Unit Manager Christophe Verhulst en Sales Manager Olivier Geeraerts van Compass Group geven een inzicht in de uitbating en de visie van de restaurants voor personeel en bezoekers van AZ Delta. Projectmedewerker Sylvie Van Rolleghem legt ons uit wat de broodbuffetwagens zijn en welk doel die hebben. Diëtiste Eva Van Bever vertelt hoe diëten veel meer is dan vermageren en hoe ze met haar team inzet op voeding die aangepast wordt aan de ziekte van de patiënt. Het uurtje wordt afgesloten met ziekenhuisapotheker Kim Herman die net na haar middagpauze ons een blik biedt op enkele aspecten van de nieuwe ziekenhuisapotheek.

Uur 7/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-712/

In dit uur hebben we het over de campus Torhout. De interviews werden op voorhand opgenomen en de audio kwaliteit is door een technisch probleem helaas niet optimaal. De inhoud van de interviews blijven daarentegen uiteraard meer dan de moeite.

We starten met spoedverpleegkundige Marleen Ryckewaert, verkozen tot de Krak van Torhout. Ze blikt terug op de voorbije maanden en hoe het er momenteel voor staat op de spoed in Torhout, niet per se het ‘kleine broertje’ van de campus Rumbeke. Huisarts Dr. Joost Blontrock gaat dieper in op het concept en de voordelen van de huisartsenwachtpost in Torhout. Hij getuigt ook over de organisatie van de pre-triageposten tijdens de corona crisis. In Torhout is een grote keuken die de maaltijden voor alle patiënten maakt van AZ Delta. Dienstverantwoordelijke productie en overslag Annick Denoyel en dienstverantwoordelijke keuken Stiene Seynaeve komen aan de micro uitleggen hoe dit speciale maaltijdtraject in elkaar zit. Ten slotte komt hoofdverpleegkundige Johan Delameilleur aan bod. Hij heeft het over de specifieke uitdagingen op een geriatrische afdeling en ook blikt hij even terug op de voorbije maanden.

Uur 8/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-812/

Werk en welzijn staat in dit uur centraal. Directeur Personeel en Organisatieontwikkeling Sabine De Brabant heeft het over werkgelegenheid in AZ Delta en de gewijzigde werkomstandigheden de voorbije maanden. Kinderverpleegkundige Sofie Declercq geeft ons een inkijk in de nieuwe kinderafdeling, praat over de verhuis en hoe er gewerkt wordt rond het welzijn van de kinderen. Diensthoofd patiëntenbegeleiding en psycholoog Christophe Indigne gaat in onze sofa dieper in op hoe het ziekenhuis medewerkers en patiënten helpt om fit in het hoofd te zijn. Ook tijdens de corona crisis was er het support team waar je in dit interview meer over te weten komt. Bij stafmedewerker personeelsdienst Ahlam Essadki hoor je wat WoW betekent in AZ Delta en hoe WoW voor de medewerkers helpt om gezond te blijven en zich daarbij ook zeker te amuseren.

Uur 9/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-912/

In het negende uur hebben we het over kwaliteit en informatica. Beleidscoördinator patiëntveiligheid Leen Bouckaert vertelt ons hoe het ziekenhuis zijn veiligheidscultuur nog verder wil uitbouwen. We komen even op een zijspoor met een woordje van de bezieler van dit unieke radioproject, ziekenhuisapotheker Matthias Wallaert, met toch wel een speciaal verzoekje. Terug naar de essentie met beleidscoördinator informatica Korneel Traen op de sofa bij Kristien. Hij brengt ons op de hoogte van alle aspecten van informatica in een ziekenhuis: van hardware tot software, over het zorgportaal en de veiligheid van data. We hebben het uiteraard ook even over de aanpassingen die gebeurden om mee te helpen bij de uitdagingen van de voorbije maanden. We sluiten het uurtje af met een belangrijk kwaliteitsaspect wat ook recent nog extra aandacht kreeg, namelijk ziekenhuishygiëne. Klinisch Microbioloog Dr. Roos De Smedt vertelt er ons meer over.

Uur 10/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-1012/

In dit uur hebben we het over de campus Menen. De interviews werden op voorhand opgenomen en de audio kwaliteit is door een technisch probleem helaas niet optimaal. De inhoud van de interviews blijven daarentegen uiteraard meer dan de moeite.

Starten doen we in dit uurtje Menen op de spoedafdeling van hoofdverpleegkundige David Valcke. Hij heeft het over het unieke aspect van deze spoedafdeling binnen AZ Delta en hoe het team samen ten strijde trok de voorbije maanden. Maag-darm-leverarts Dr. Luc Harlet gaat al heel wat jaren mee op de campus. Hij geeft ons zijn ervaren blik op de campus en de specifieke regio waarvoor zorg aangeboden wordt. Daarna gaan we naar de kraamafdeling waar vroedvrouw Eveline Parmentier ons te woord staat. Longarts Dr. Kris Carron heeft het onder andere over de dienst longziekten, innovatieve longbehandelingen en uiteraard… over covid-19.

Uur 11/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-1112/

Het voorlaatste uur van de uitzending plaatsen we de patiënt centraal. We hebben het eerst over ethiek met ethica An Ravelingien. Hoe wordt getracht om zo juist mogelijk te handelen en tot goede zorg te komen waarbij de patiënt centraal staat? Ook morele stress bij medewerkers komt aan bod. We krijgen transplantpatiënt An Corneillie aan de micro, die getuigt over peritoneale dialyse, transplantatie en hoe de samenwerking verloopt tussen de patiëntenvereniging Vereniging Niervrienden Roeselare en AZ Delta. We krijgen daarna CEO Johan Hellings op de sofa die even reflecteert over de coronacrisis, de opstart van een dienst infectieziekten, het vlotte verloop van de verhuis en de toekomstige uitdagingen voor het ziekenhuis. Patiëntveiligheid staat ook hoog op zijn agenda en we krijgen er wat concrete voorbeelden bij. Ombudsvrouw Els Vermeersch geeft ons een inkijk in de werking van de ombudsdienst en hoe klachten sereen, persoonlijk, constructief en met een onafhankelijke blik behandeld worden.

Uur 12/12. https://www.mixcloud.com/themusicisyours/radio-delta-1212/

Nog een laatste uurtje om af te ronden. Aan de micro komt apotheker Mieke Bouttelisier vertellen over de troeven van een publieke apotheek op de site van de nieuwbouwcampus in Rumbeke. Manager van het Leer- en Innovatiecentrum Peter De Jaeger brengt ons op de hoogte van hoe data-analyse een troef kan zijn voor preventieve geneeskunde, wat de toekomstvisie is van RADar en hoe de samenwerking met ARhus zal lopen. Anja Delestrez en Maaike Vandepitte sturen als facilitair dienstverantwoordelijken de schoonmaakteams aan. Je hoort van hen wat de uitdagingen zijn voor de schoonmaak en ook wat er specifiek anders is op de nieuwbouwcampus. De bezieler van Radio Delta, Matthias Wallaert, horen we tot slot de nachtuitzending aankondigen.

--- Een project van AZ Delta in samenwerking met The Music Is Yours (www.themusicisyours.be).