You are here

Elektronisch patiëntendossier

Zorgportaal voor patiënten

AZ Delta werkt met een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Alle informatie over afspraken, onderzoeken, behandelingen wordt via eenzelfde softwaretoepassing in 1 medisch dossier per patiënt genoteerd.

Online toegang medisch dossier mijn.azdelta.be

Online inzage in het elektronisch medisch dossier van patiënten via het zorgportaal patiënten of rechtstreeks via mijn.azdelta.be

Beelden bekijken

Via PACSONWEB  kan je beelden online bekijken. 

COZO

Via www.cozo.be kan je via je e-ID de gegevens bekijken van verschillende ziekenhuizen