You are here

Agenda symposia

Hier vindt u informatie over symposia die door diverse disciplines in AZ Delta worden georganiseerd, zowel algemene symposia als wetenschappelijke avonden specifiek voor huisartsen.

Symposium radioprotectie: 14 september 2019

Deze vorming kadert in het behoud van vergunningen voor gebruik van röntgenstraling bij medische diagnose en is goedgekeurd door het FANC als permanente vorming voor
radiologen, connexisten (artsen), tandartsen, medewerkers radiologie (verpleegkundigen…) en nuclearisten.

Programma

08.30 uur Ontvangst met ontbijt
09.00 uur Inleiding - dr. Jesse Marrannes, radiologie AZ Delta
09.10 uur Röntgendiagnostiek en geassocieerde dosis in de orale regio -
Prof. dr. Geert Hommez, staflid van het UZ Gent en docent aan UGent
09.55 uur Kankerrisico bij CT: een ‘risky business’ - Prof. dr. Klaus Bacher, diensthoofd van de afdeling medische fysica UGent
10.40 uur Nieuwe technieken in de breast imaging: het screeningsprogramma van morgen? -
MSc Liesbeth Vancoillie, medische fysicus en kwaliteitsmedewerker KU Leuven
11.15 uur Receptie met broodjesbuffet

Locatie

DC Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout (plannetje: www.groenhove.net)

Inschrijven

Graag inschrijven voor 9 september via www.azdelta.be/symposium-radioprotectie
Prijs: 50 euro voor artsen en tandartsen, 25 euro voor verpleegkundigen en andere medewerkers
Factuur wordt bezorgd na inschrijving.

RIZIV-accreditering voor artsen is goedgekeurd: 19045796
RIZIV-accreditering voor tandartsen is goedgekeurd voor 10 punten in deelgebied radiologische beeldvorming met stralingsbescherming.

Flashavond AZ Delta - Houtland: 19 september 2019

Programma

20.00 uur - Ontvangst
20.30 uur - Wetenschappelijk gedeelte: kick-off flashavond Torhout: ‘a brief cardiovascular news bulletin 2019’
1. Verwelkoming en inleiding – dr. Lieven Wostyn, medisch directeur
2. Arteriële hypertensie en dyslipidemie – Lower is better, or is it?– dr. Karl Dujardin
3. Antistolling en antiplaatjestherapie bij voorkamerfibrillatie en coronaire hartziekte – less is more– dr Stefaan Van de Walle
4. CT-angio coronarografie – a game changer - dr. Kristof De Smet
5. Extramuraal zorgpad hartfalen AZ Delta – succes with failure – dr. Michel de Ceuninck / dr. Pedro Galvao
6. Periprocedureel en perioperatief antithromboticabeleid – a bridge to far – dr. Wim Anné
21.45 uur Netwerkmoment met walking dinner
Moderator/local organiser: dr. Kristof De Smet, vicevoorzitter medische raad AZ Delta

Locatie

Ter Leepe, Torhoutsesteenweg 168-172, 8210 Zedelgem

Inschrijven

Graag inschrijven voor 12 september via www.azdelta.be/flash_avond

Accreditering is aangevraagd - 19049944

 

In deze onlinekalender van de Huisartsenkring Midden-West-Vlaanderen staan alle medische symposia en infoavonden netjes opgelijst.