You are here

Agenda symposia

In deze onlinekalender van de Huisartsenkring Midden-West-Vlaanderen staan alle medische symposia en infoavonden netjes opgelijst.

Medisch-farmaceutisch overleg - 20 februari

Op donderdag 20 februari 2020 om 20 uur organiseert de transmurale werkgroep een Medische Farmaceutisch Overleg (MFO) 

Doel

 • de samenwerking en afstemming tussen zorgverstrekkers uit eerste en tweede lijn bevorderen
 • de continuïteit in de zorg verzekeren
 • de beschikbare financiële middelen beter gebruiken.

Programma           

 • Bespreking actiepunten/verbetertrajecten opgesteld na MFO vorig jaar (21/02/2019)
 • Toelichting zorgpad hartfalen
 • Toelichting Goed Gebruik Geneesmiddelen en mogelijkheden binnen het zorgpad hartfalen
 • Vaststellingen vanuit het werkveld en verwachtingen van het zorgpad hartfalen vanuit het standpunt van de huisarts
 • Mogelijkheden van thuisverpleging binnen het zorgpad hartfalen met o.a. bespreken nomenclatuur
 • Discussie en voorstel verbetertrajecten omtrent de transmurale communicatie over o.a. zorgpaden; hoe kan de communicatie tussen de verschillende zorgverleners geoptimaliseerd worden?

Locatie

Vives, Wilgenstraat 58, Roeselare.

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link

 

De multidisciplinaire aanpak van de pijnpatiënt: biopsychosociale benadering in het nieuwe pijncentrum' - 5 maart 

Het pijncentrum van AZ Delta nodigt u graag uit op donderdag 5 maart voor het symposium naar aanleiding van het nieuwe pijncentrum. De inschrijvingen starten om 19.30 uur, de voordrachten zelf om 20:00 uur. Deze zullen simultaan lopen op verschillende locaties in het nieuwe pijncentrum. Elke voordracht duurt 15 minuten en wordt herhaald tot 21.30 uur. 

Programma

 • Verwelkoming in het nieuwe pijncentrum - dr. Werner Nagels, diensthoofd multidisciplinair pijncentrum
 • Cognitief-gedragsmatige benadering bij chronische pijn - Tine Mahieu, psychologe
 • Revalidatie bij chronische pijn : to exercise or not to exercise? - dr. Ann-Sophie Vanden Bulcke, fysische geneeskunde-revalidatie
 • Reïntegratie? Wegwijs in het financiële en sociale kluwen - Ine Demulder, maatschappelijk werker
 • Toekomstgerichte kinesitherapeutische aanpak bij pijnpatiënten - Annelise Dieudonné, kinesitherapeute
 • Enkele interventionele behandelingen toegelicht - dr. Ruben De Vos en dr. Karel Hanssens, multidisciplinair pijncentrum
 • Aansluitend: receptie

Locatie

AZ Delta, campus Brugsesteenweg, Brugsesteenweg 90, 8800 Roeselare
In de nieuwbouw, bewegwijzering is aangebracht vanaf de inkom

Inschrijven
Graag inschrijven via deze link

Accreditering voor artsen is aangevraagd in de rubriek ethiek en economie - nr. 20000123
Accreditering voor kine is aangevraagd - nr. 386763

 

Opening sportmedisch centrum Sport'R - 7 maart 
 

AZ Delta en de dienst sportgeneeskunde nodigen u graag uit op de plechtige opening van het multidisciplinaire sportmedisch centrum Sport'R. 

Programma

 • 9.30 uur: inleiding door dr. Bruno Vanhecke – Toekomst van sportmedische begeleiding
 • 9.45 uur: Koen Naert – Europees kampioen marathon - Road to Tokyo
 • 10.15 uur: dr. Lluis Til Perez – CMO AS Monaco - Sports medicine on top level
 • 10.45 uur: panelgesprek gehost door Bram Lambert - Hein Van Haezebrouck, Patrick Lefevere,
 • Hendrik Tuerlinckx
 • 11.15 uur: slotwoord door viceminister-president Ben Weyts
 • 11.30 uur: einde symposium
 • 12 uur: officiële opening in Sport’R door CEO AZ Delta Johan Hellings en de burgemeester van Roeselare, Kris Declercq
 • 12.15 uur: rondleiding en aansluitend walking dinner

Locatie

Stedelijke Basisschool 1 De Brug
Brugsesteenweg 75 – 8800 Roeselare
Parking AZ Delta

Inschrijven

Inschrijven via www.azdelta.be/SMC

Accreditatie werd aangevraagd voor artsen (19066285) en kinesitherapeuten.