You are here

Laboratoriumgeneeskunde

Instructies voor invullen documenten

Gegevens van de patiënt

  • naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht
  • gegevens ziekenfonds
  • opnamenummer, indien van toepassing

Voor stalen afgenomen in het ziekenhuis is een patiëntenklever vereist die de patiënt krijgt bij de inschrijving in het ziekenhuis.
Voor stalen afgenomen buiten het ziekenhuis  is een klever van het ziekenfonds nodig.

Gegevens van de voorschrijver

  • naam, voornaam, adres en identificatienummer of stempel van de aanvrager
  • handtekening van de aanvrager
  • datum van de aanvraag
  • datum (en uur) van de afname

Aangevraagde analyses

Graag per individuele analyse het bijbehorende vak aangkruisen. Een streep door meerdere analyses wordt niet goedgekeurd door het RIZIV
Analyses die niet vermeld zijn, kunt u toevoegen in het veld ‘Bijkomende onderzoeken’.

Alle informatie over de  analyse (afname-instructies, verzendinstructies, tijd tot resultaat,…) vindt u in de Labogids.

Info: dr. Dieter Desmet, dienst laboratoriumgeneeskunden, 7 februari 2018