You are here

Borstkliniek/senologie

tekening van tumor in borst

De borstkliniek AZ Delta staat voor innovatieve therapieën en kwaliteitsvolle zorg. Op gebied van beeldvorming werd recent in de site Rumbeke de MRI-gebaseerde punctiebiopsie geïntroduceerd.

Op vlak van staging werd de PET-CT geïntroduceerd voor lokaal uitgebreide en/of klierpositieve borsttumoren.
Inzake chirurgie is er enerzijds een tendens tot minimaliseren van de axillaire chirurgie alsook een verder verfijnen van de reconstructieve borstchirurgie door middel van robotchirurgie.
Op vlak van systemische therapie volgt AZ Delta de laatste nieuwe trend om steeds meer neoadjuvante chemotherapie toe te dienen.
Tevens wordt via de hartsparende ademhalingsgebonden bestralingstechniek ervoor gezorgd dat de impact van de oncologische behandelingen op lange termijn minimaal zal zijn zoals bv voor beschadiging van het hart.

Gezien de borstkliniek AZ Delta steeds op zoek gaat naar de meest innovatieve technieken en behandelingen, resulteert dit in uitstekende overlevingscijfers die voor sommige stadia beter zijn dan de benchmark met andere ziekenhuizen en waarbij we onze eigen cijfers tevens in de tijd verbeteren.

Praktische info over de borstkliniek

Enkele innovatieve topics

Diagnostiek- MR-geleide punctie - indicatie PET
Oncologische chirurgie - axillaire chirurgie
Plastische chirurgie - nieuwe technieken borstreconstructie
Medische oncologie - systemische therapie
Radiotherapie - hartsparende therapie en kortere schema's
Kwaliteitsregistratie - percentage op de MOC besproken