You are here

Medische oncologie: systemische therapie

Bij het vroegtijdig Her2/Neu positief en triple negatief (ER, PR en Her2/Neu negatief) borstcarcinoom is er een switch van adjuvante naar neadjuvante chemotherapie (NACT).

Na NACT wordt bij 50-60 procent van de patiënten een complete pathologische remissie (pCR) gezien. pCR is sterk predictief voor een betere outcome op lange termijn. Bij het triple negatief borstcarcinoom bedraagt, bij het bekomen van een volledige respons op chemotherapie, de 10 jaar ziektevrije overleving 86 procent. Residuele ziekte na NACT gaat gepaard met een slechtere prognose en is een parameter om patiënten te selecteren voor escalatie van adjuvante therapie met de bedoeling de prognose bij deze 2 agressieve vormen van borstkanker te verbeteren. Bij het triple negatief borstcarcinoom kan als escalatie adjuvant Xeloda (6-8 cycli) worden gegeven. Bij het Her2/Neu positief borstcarcinoom geeft adjuvant Kadcyla (in vergelijking met Herceptin+/-Perjeta) een betere ziektevrije overleving.

De nieuwe gouden standaard voor de behandeling van het gemetastaseerd hormoongevoelig Her2/Neu negatief borstcarcinoom is de combinatie van endocriene therapie (aromataseremmer Letrozole in 1ste lijn, Fulvestrant in 2de lijn) met een perorale CDK4/6 inhibitor (palbociclib, abemaciclib, ribociclib). Deze combinatie verbetert significant zowel de progressievrije als globale overleving. De progressievrije overleving verlengt met gemiddeld 12 maand tov de vroegere behandelingen en bedraagt 28 maand. De mediane globale overleving bedraagt meer dan 40 maanden. Op die manier kan de opstart van chemotherapie voor een hele lange periode worden uitgesteld. Het voordeel wordt gezien zowel bij pre- als postmenopauzale patiëntes en zowel bij orgaan- als niet-orgaanmetastasen. Een levensbedreigende orgaanaantasting blijft een indicatie voor primair opstarten met chemotherapie.
De tolerantie voor CDK4/6 inhibitoren is meestal goed. De belangrijkste nevenwerking is hematologische toxiciteit die met dosisreductie meestal goed controleerbaar is.