You are here

Oncologische chirurgie

Momenteel is de axillaire chirurgie na neoadjuvante chemotherapie (NACT) de uitdaging! Waar we neoadjuvante chemotherapie al langer gebruiken om de ingreep in de borst minder agressief te maken (tumorectomie ipv mastectomie of kleinere tumorectomie), had deze neoadjuvante chemotherapie tot voor kort nog geen invloed op de okselingreep.

Tegenwoordig zijn er echter studies die erop wijzen dat zelfs bij aangetaste lymfeklieren vóór de chemotherapie, we ons soms kunnen beperken tot enkel een sentinelklierresectie na de chemotherapie.
Voorlopig is dit echter slechts mogelijk zolang er geen massieve aantasting van de oksel is voor de chemotherapie. Bij de patiënten met beperkte okselklieraantasting (N1) zal dan prechemotherapie de aangetaste okselklier gemarkeerd worden met een clip. Als de echografie van de axillatina neoadjuvante chemotherapie geen klieren meer toont (cN0) kan er tijdens de ingreep een resectie van de sentinel en de geclipte klier met een dubbele mapping gebeuren (= TAD : targeted axillary dissection) Zijn deze beide negatief, dan hoeft er geen okselklieruitruiming  te gebeuren maar zal de patiënte een axillaire bestraling ondergaan. Is één van beide positief (ook als het slechts micrometastasen zijn) zal toch een okselklieruitruiming gebeuren.