You are here

Radiotherapie

beeld radiotherapie

Hartsparende therapie

Radiotherapie is al jaren één van de hoekstenen in de behandeling van borsttumoren. Hiermee wordt de lokale controle maar ook de overleving bij deze patiënten significant verbeterd. Radiotherapie is een behandeling in volle evolutie met verdere verbetering van de dosis op het doelvolume en vermindering van de dosis op de risico-organen. Hiervoor worden alle bestralingsbehandelingen op maat van elke patiënt gemaakt. Voornamelijk bij linkszijdige borsttumoren, al dan niet met klierstrekenbestraling komt het hart soms in de bestralingsbundel. We weten dat elke dosis die op het hart komt, potentiële risico’s inhoudt zoals versnelde coronaire verkalking en fibrose van de hartspier. Om de dosis te reduceren op hart en longen wordt aan deze patiënten een ademhalingsgebonden bestralingsbehandeling gegeven. Hierbij houden de patiënten de adem in bij diepe inspiratie zodat het hart uit de bestralingsbundel beweegt (Deep Inspiration Breath Hold). Doordat de longen meer gevuld zijn met lucht is ook de hoeveelheid long die bestraald wordt minder.

Kortere schema's

Ook de dosissen werden de laatste jaren verder geoptimaliseerd met introductie van hyprofractionata en schema’s voor alle patiënten. Hierbij wordt het totaal aantal fracties verminderd van 25 naar 16 fracties op de borst of de thoraxwand en de dosis per fractie opgedreven van 2 Gy naar 2.65 Gy. Ook voor de bijkomende dosis op het tumorbed is het totaal aantal fracties verminderd van 8 naar 5. Hiermee bekomen we even goede resultaten zowel op oncologisch vlak als op het vlak van esthetiek. De tendens is om de behandelingen nog verder in te korten. Zo komen oudere geselecteerde patiënten binnen AZ Delta in aanmerking voor slechts 5 fracties.