You are here

Hoofd-halsoncologie

tekening van tumor in de hals

Bij hoofd- en halstumoren is gezien de complexiteit van de problematiek een multidisciplinaire aanpak van groot belang. 

AZ Delta heeft voldoende expertise in huis zowel op diagnostisch als op chirurgisch, radiotherapeutisch en medisch oncologisch vlak. Het inschakelen in de zorg van gespecialiseerd oncologisch verpleegkundigen zowel voor de internistische/radiotherapeutische als chirurgische behandeling biedt een beduidende meerwaarde voor de patiënt.

Pathologie

Op basis van alle tumoren die sedert 2010 tot 2020 elektronisch werden geregistreerd in AZ Delta komen we uit op in totaal 899 registraties. Deze schaalgrootte laat ons toe om te subspecialiseren, om te werken via het zorgpad hoofd- en halsoncologie, om up-to- date te blijven qua aanpak van complexe pathologie en om door de overheid opgelegde erkenningen en volumecriteria te behalen.

Praktische info over hoofd-halsoncologie

Enkele innovatieve topics

Diagnostiek - Pet/CT-scan en ambulante biopsie
Oncologische chirurgie -robotchirurgie
Medische oncologie - immunotherapie
Radiotherapie - toegenomen nauwkeurigheid
Kwaliteitsregistratie

Meer info over het zorgpad hoofd-hals