You are here

Chirurgie

De laatste jaren heeft de robot ook een plaats in de behandeling van hoofd-halstumoren. (TORS: transoral robotic surgery). Het betreft hier vooral de chirurgische behandeling van mondholte en orofarynxtumoren in een vroeg stadium bv: tongbasistumoren, tonsiltumoren. Vroeger was bij een chirurgische excisie van een orofarynxtumor een mandibulotomie en lipsplit nodig om de tumor te kunnen bereiken. Nu kunnen we met een robot transoraal de tumor vlot verwijderen met een veel kleinere morbiditeit. Het grote voordeel van de robot is de grote maneuvreerbaarheid in een beperkt operatiegebied (keelholte) en het driedimensionaal zicht.
De huidige generatie van robot met flexibele armen maakt het mogelijk om de indicaties uit te breiden en dieper gelegen hypofarynx- en larynxtumoren op deze manier te verwijderen.

We zullen in de toekomst een evolutie zien van ‘extended surgery’ naar ‘minimal invasive surgery’ met een veel geringere morbiditeit en kortere opnameduur evenwel zonder het oncologisch principe van brede tumorvrije marges uit het oog te verliezen. In AZ Delta zal dit in de nabije toekomst worden toegepast.