You are here

Diagnostiek

PET/CT-scan

Meer en meer wordt de PET/CT-scan gebruikt ter aanvulling van de bevindingen op CT-scan en/of NMR. Het belangrijkste voordeel van een PET/CT-scan is het vaststellen van occulte metastasen op afstand, de detectie van onbekende primaire tumoren en van synchrone tweede primaire tumoren elders in het lichaam. Een panendoscopie is niet meer noodzakelijk als een PET-scan negatief is.
Een PET/CT-scan is superieur aan zowel CT-scan als NMR voor de detectie van regionale klieraantasting en kan een impact hebben op de radiotherapievelden en -dosissen bij patiënten die geen halsklierdissectie ondergaan.
De resultaten van een PET/CT-scan kunnen bij 31 procent van de patiënten een impact hebben op het beleid. Dat alles zorgt ervoor dat een PET/CT-scan een routineonderdeel geworden is van de diagnostiek bij lokaal gevorderde hoofd-halstumoren (vanaf stadium III). Verder is een PET/CT-scan ook nuttig na chemoradiotherapie om de respons op de therapie te evalueren en om te bepalen of een aanvullende halsklierdissectie al dan niet nodig is.

Ambulante biopsie

Sinds januari 2021 is binnen de dienst neus-keel-oorziekten de expertise en technologie aanwezig om bij vermoeden van een maligniteit in de pharynx of larynx biopsies onder lokale anesthesie te nemen. Dit gebeurt ambulant op de consultatie met een transnasale flexibele laryngoscoop met werkkanaal en is mogelijk in campus Rumbeke en Torhout. Na uitgebreide lokale druppelanesthesie van de neus, pharynx en larynx kan met een endoscopische biopsietang weefsel bekomen worden van de tumor voor anatoompathologisch onderzoek. De patiënt kan na de procedure zelfstandig naar huis. Als enige voorzorgsmaatregel dient er één uur na de procedure gewacht te worden met eten of drinken voor het risico op aspiratie door de lokale anesthesie. Op deze manier kan in geselecteerde gevallen een panendoscopie onder algemene anesthesie vermeden worden bij deze patiëntenpopulatie met soms significante comorbiditeit.