You are here

Slokdarm

tekening slokdarm

Slokdarmkanker is een relatief zeldzame vorm van kanker die een specialistische behandeling vraagt. De chirurgische behandeling van slokdarmkanker is gecentraliseerd in België. De ziekenhuizen in de regio West-Vlaanderen vinden het belangrijk om de kennis en ervaring zoveel mogelijk te concentreren. Dit heeft geleid tot de keuze om alle chirurgische ingrepen te laten plaatsvinden in AZ Delta, Roeselare. AZ Delta is een van de tien ‘slokdarmcentra’ in België en het enige slokdarmcentrum in onze provincie. Dit ziekenhuis vormt, samen met AZ Sint Jan Brugge en de andere ziekenhuizen, het Slokdarmcentrum West-Vlaanderen. Het doel van deze samenwerking is de morbiditeit en mortaliteit van de patiënt na slokdarmchirurgie te verminderen en te streven naar de best mogelijke kwaliteit van zorg voor de patiënt. 

Complexe chirurgie

tekening van slokdarmingreep

De meeste patiënten krijgen voor de ingreep een voorbehandeling (neo-adjuvante behandeling): deze kan bestaan uit een combinatie van chemo- en radiotherapie of uit chemotherapie alleen.

De operatie kan bestaan uit een open ingreep, een minimale invasieve ingreep (kijkoperatie) of een combinatie van beide. Het soort operatie is afhankelijk van de ligging van de tumor, de uitgebreidheid van de tumor en de  algemene conditie van de patiënt. Het principe van de operatie blijft wel gelijk. De tumor met omgevend vet- en klierweefsel wordt verwijderd en van de maag wordt een buis gemaakt die dan het verwijderde stuk van de slokdarm zal vervangen (zie tekening hieronder). 

Wanneer de maag volledig moet worden weggenomen is deze bijgevolg niet bruikbaar voor de reconstructie. In dat geval wordt een stukje van de dunne darm gebruikt om de slokdarm te vervangen.

Aanbod aan pathologie

grafiek van aantal slokdarmingrepen

Evolutie van het aantal slokdarmresecties in AZ Delta in de laatste 8 jaar.

Resultaten

Sinds de start van de conventie/centralisatie zijn we verplicht alle chirurgische variabelen en complicaties te registreren en door te sturen naar het kankerregister.
Recent ontvingen we het eerste jaarrapport.

Op onderstaande figuur ziet u dat AZ Delta (rode ruit ♦) qua aantal slokdarmresecties comfortabel op de derde plaats staat in België. Daarnaast is de hospitalisatieduur door de jaren heen gereduceerd (wat wijst op een verbeterd postoperatief verloop). De mediane hospitalisatieduur bedraagt elf dagen.

funnelgrafiek van slokdarmingrepen

Slokdarmchirurgie is complexe en risicovolle chirurgie. Er dient dan ook rekening gehouden te worden met postoperatieve mortaliteit en morbiditeit. Door de nationale centralisatie is men erin geslaagd de nationale 30 dagen mortaliteit te reduceren tot 3.3 procent. In AZ Delta bedraagt deze voor het eerste conventiejaar procent.

Ook de 90-dagen mortaliteit na slokdarmresectie daalde in België  van ongeveer 10 procent naar 6.8 procent. Ook hier in AZ Delta slaagden we erin deze verder te reduceren tot minder dan 4 procent.
We slagen erin de morbiditeit te beperken en als er complicaties zijn deze adequaat te behandelen (cf. mortaliteitscijfers en hospitalisatieduur).
Ernstige complicaties komen in AZ Delta ongeveer voor in een vijfde van de patiënten wat lager is dan het nationaal gemiddelde. De belangrijkste complicatie is een lekkage ter hoogte van de anastomose in de hals of in de thorax. Deze komt voor in minder dan 10 procent van de patiënten (nationaal gemiddelde 15.4 procent).

  Nationaal gemiddelde AZ Delta
Gemiddelde opnameduur 13 dagen 11 dagen
Mortaliteit 30 dagen postoperatief 3,3 % 0

Mortaliteit 90 dagen postoperatief

6,8 % 3,8 %
Ernstige chirurgische complicaties 24 % 21,2 %
Postoperatief lek binnen de 90 dagen 15,4 % 9,6 %