You are here

Wakkere chirurgie: awake surgery

De meerwaarde van wakkere chirurgie op overleving en kwaliteit van leven is uitvoerig bestudeerd en heeft bij verschillende letsels een bewezen meerwaarde. Voornamelijk bij laaggradige tumoren  (waar het verschil tussen ziek en gezond weefsel peroperatief moeilijk in te schatten is) is de meerwaarde het grootst.

De patiënt wordt in een korte roes gebracht waarna de 5 grootste perifere schedelzenuwen langs beide kanten met een lokaal langwerkend anestheticum geïnfiltreerd worden (‘Scalpblock’). Na openen van de schedel en infiltreren van de dura wordt de patiënt wakker gemaakt.

De hersenfuncties (bewegingen ledematen, taalfuncties…) worden continu gemonitord terwijl de chirurg met een bipolaire elektrode stroompjes van 50Hz met een amplitude tot 20mA aanbrengt op de verschillende hersenzones. Op deze manier wordt per 5mm2 de hersenschors en de zenuwbanen ‘gemapt’ en kunnen we de functies in kaart brengen.

In de meerderheid van de gevallen wordt wakkere chirurgie toegepast bij letsels die in de linkerhemisfeer liggen en hiervan liggen de meeste letsels in de temporaal- of frontaalkwab. Bij rechtshandige personen liggen de taalzones in 95 procent van de gevallen volledig links. Bij linkshandigen is de verdeling 50/50. fMRI kan met zekerheid aantonen waar de patiënt ‘taaldominant’ is.

De dienst neuroradiologie van AZ Delta is gespecialiseerd om de verschillende zenuwbanen in kaart te brengen aan de hand van ‘Diffusion Tension Imaging’ (DTI). Deze beelden worden preoperatief geanalyseerd en zullen tijdens de operatie geïntegreerd worden in het neuronavigatiesysteem. Zo kunnen we ‘live’ tijdens de ingrepen de tumor en de naburige zenuwbanen zien.