You are here

Pelviene oncologie

tekening eierstokken en baarmoeder

Pathologie

Op basis van alle pelviene tumoren die van 2015 tot 2020 elektronisch werden geregistreerd in AZ Delta komen we uit op 1007 registraties. De in situcervixtumoren zijn hiermee opgenomen gezien deze ook verplicht moeten geregistreerd worden.*
Deze schaalgrootte laat ons toe om te subspecialiseren en om up-to-date te blijven qua aanpak van deze complexe pathologie  en om door de overheid opgelegde erkenningen en volumecriteria te behalen.

Info: mei 2023

grafiek