You are here

Chirurgie

Sentinelklierprocedure bij endometriumcarcinoom

Bij de chirurgische behandeling van het vroegtijdig endometriumcarcinoom is een correcte inschatting van de aantasting van pelviene en/of para-aortale lymfeklieren belangrijk voor een correcte inschatting van het stadium (upstadiëring naar stadium III), de prognose en dus de nood aan adjuvante behandeling met radiotherapie of chemotherapie. Voorheen werd een pelviene lymfadenectomie verricht maar met risico op lymfoedeem van de onderste ledematen.

Als beter alternatief wordt gebruik gemaakt van een sentinelklierprocedure bij alle patiënten met een invasief endometriumcarcinoom in een vroeg stadium. Bij deze procedure wordt een niet-ioniserende kleurstof indocyaangroen via de cervix ingespoten aan het begin van de operatie. Deze kleurstof volgt de lymfebanen in de pelvis en geeft fluorescent groen licht af na visualisatie met een ‘near-infrared’ laparoscopische camera. Op deze manier kunnen de lymfebanen op een visuele manier selectief gevolgd worden tot aan de eerste pelviene en/of presacrale sentinelklier aan beide zijden van het bekken. Deze techniek is sinds april 2021 geïmplementeerd in AZ Delta en biedt dus een betrouwbaardere manier om patiënten chirurgisch te stadiëren.

pelviene sentinelklier

Laagpara-aortale lymfekliersampling (robot-geassisteerd) bij gevorderd cervixcarcinoom

Bij grote tumoren van de cervix (> 4 cm) of bij cervixcarcinomen met verdachte pelviene klieren stelt zich de vraag of er aantasting is van de para-aortale lymfeklieren. Dit is belangrijk bij de planning van de behandeling. We weten bijvoorbeeld dat een klassieke Wertheim-Meigsoperatie (radicale hysterectomie met pelviene lymfadenectomie) niet zinvol is, als er klieraantasting is para-aortaal. Daarnaast is het voor de radiotherapeut belangrijk bij de planning van radiotherapie dat het bestralingsveld zeker uitgebreid wordt naar para-aortaal als daar aangetaste klieren aanwezig zijn, bijvoorbeeld microscopisch. Daarom kan bij deze tumoren een laagpara-aortale lymfekliersampling via robotgeassisteerde weg gebeuren. Dit maakt deze procedure toegankelijker dan voorheen met conventionele laparoscopie.

Debulkingchirurgie bij het ovariumcarcinoom

In veel gevallen is er bij het ovariumcarcinoom bij diagnose reeds uitgebreide peritoneale metastasering aanwezig.

Op de preoperatieve MOC wordt er dan beslist of er geopteerd wordt voor primaire debulking, dan wel een intervaldebulking na 3 of 6 cycli chemotherapie.

Bij uitgebreide debulkingchirurgie (stripping van het diafragma, darmresectie, splenectomie,,…) is er intensieve samenwerking tussen de gynaecologen en de abdominaal chirurgen met specifieke expertise in dit type van chirurgie.