You are here

Diagnostiek: anatomopathologie

In de vijfde editie van het WHO blue book ‘Female Genital Tumours’ wordt de classificatie van gynaecologische tumoren aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Aan de hand van deze classificatie stellen de 4 ‘dedicated’ gynaecopathologen van AZ Delta een diagnose met behulp van doorgedreven microscopisch onderzoek in combinatie met immuunhistochemisch onderzoek. Op deze manier wordt het histologische type van een maligniteit vastgesteld, de graad, het stadium en nog meerdere andere parameters zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van lymfovasculaire invasie. Er wordt hier ook nog moleculair onderzoek aan toegevoegd om op deze manier de endometriumcarcinomen beter te kunnen karakteriseren. Dit moleculair onderzoek (NGS: next generation sequencing) wordt ook ‘in huis’ uitgevoerd in samenwerking met het ‘laboratorium voor moleculaire diagnostiek’ binnen AZ Delta.

Dankzij dit moleculair onderzoek kunnen de endometriumcarcinomen verder ingedeeld worden volgens ProMisE (Proactive Molecular Risk Classifier for Endometrial Cancer). Hierbij worden 4 risicogroepen geïdentificeerd: POLE-gemuteerd, mismatch repair deficient (MMRd), p53 wild-type/copy-number-low = no specific molecular profile (NSMP) en p53-gemuteerd/copy-number-high (p53 abn). We krijgen hierdoor beter zicht op de prognose van de patiënt.

Classificatie van het endometriumcarcinoom

Tot slot laat dit doorgedreven onderzoek ook toe om bepaalde patiëntengroepen te selecteren die mogelijk erfelijk belast zijn (Lynchsyndroom). In samenspraak met de behandelende arts kunnen dan bijkomende stappen gezet worden.