You are here

Radiotherapie

Radiotherapie voor gynaecologische tumoren is een belangrijke pijler in de curatieve setting bij cervix- en endometriumcarcinomen maar ook in de palliatieve behandeling heeft het zijn nut al bewezen. 

Bij een in opzet curatieve therapie wordt na een chirurgische resectie van de tumor en de lymfeklieren dikwijls aanvullende radiotherapie gegeven op het tumorbed en de aanliggende lymfeklierregio’s. Dit vermindert het risico op een lokaal recidief. Bij uitgebreidere stadia van baarmoederhalskanker wordt er meestal geen chirurgie uitgevoerd maar alleen radiotherapie al dan niet in combinatie met een lage dosis chemotherapie. De chemotherapie kan de werking van de bestraling versterken en de resultaten verbeteren.  

Door het gebruik van PET-scans voor het aflijnen van de tumor en de aangetaste klieren en nieuwere bestralingstechnieken op basis van bestralingsbogen is de behandeling preciezer en zijn de nevenwerkingen minder. 

Radiotherapie kan ook ingezet worden in de palliatieve setting. Hierbij beogen we vooral pijnstilling en/of een hemostatisch effect bij een bloedende tumor.