You are here

Kwaliteitsindicatoren

staafdiagram met overlevingscijfers

De grootste groep van longkankerpatiënten zijn de patiënten met gemetastaseerde ziekte (stadium IV). De prognose is vaak ongunstig, maar is de laatste jaren toch verbeterd sinds de komst van immunotherapie en doelgerichte therapie voor patiënten met specifieke mutaties.

Door in te zetten op studiebehandelingen en een transmuraal digitaal zorgpad, proberen we in AZ Delta de overleving van deze patiënten verder te verbeteren, met bijzondere aandacht voor de levenskwaliteit.

Figuur 9: de meerderheid van de longresecties kunnen thoracoscopisch verricht worden.

Enkele kwaliteitsparameters die we opvolgen in AZ Delta:

  • De gemiddelde opnameduur is beperkt tot 6 dagen. 
  • De kans tot heropname binnen de 30 dagen is laag: 7%
  • De kans op ernstige complicaties (fistelvorming) is erg laag: 2,4% 
  • De mortaliteit tot 30 dagen na de ingreep bedraagt  0% 
  • De mortaliteit tot 90 dagen na de ingreep is erg laag: 2.4%