You are here

Longkankerchirurgie

Complexe longoperaties worden uitgevoerd door thoraxchirurg dr. Yannick Mandeville in samenwerking met zijn collega dr. Jan Lesaffer (thoraxchirurg AZ Sint-Jan, Brugge).
Tijdens de operatie streven we ernaar zoveel als mogelijk minimaal invasief te werken, via een kijkoperatie (thoracoscopie). Na de ingreep hechten we veel belang aan snelle mobilisatie en goede pijncontrole. We weten dat dit belangrijk is in de preventie van eventuele complicaties zoals pneumonie en de functionele uitkomst ten goede komt. 

In 2020 was de verdeling volgens het type ingreep voor longtumoren als volgt:

  • VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery): 83,3 % 
  • Klassieke thoracotomie: 9,5%
  • Gestart met thoracoscopie en conversie naar (mini)thoracotomie: 7,2 % 

Het is dus duidelijk dat in de meeste gevallen een thoracoscopische benadering in AZ Delta mogelijk is, wat leidt tot een vlotter herstel. Het betreft de ingrepen waarbij een anatomische resectie  werd uitgevoerd: segmentectomie, lobectomie, sleeve lobectomie en pneumectomie.

grafiek verschillende ingrepen