You are here

Diagnostiek

Radiologie - laboratoriumgeneeskunde

Eind 2019 werd door de dienst laboratoriumgeneeskunde van AZ Delta de phi-score geïntroduceerd. Dit is een geïntegreerde score op basis van drie bepalingen in bloed (PSA,vrij PSA en 2-Pro-PSA). De phi-score laat toe om bij patiënten met een grijze zone PSA-resultaat(1.6-8 ng/mL; afhankelijk van PSA calibratie) op een niet-invasieve manier verder richting te geven aan de probabiliteit op klinische significante prostaatkanker, en de noodzaak tot prostaatbiopsie (die niet complicatievrij is).
Verder blijkt de phi-score (ingeval verhoogd) ook goed te correleren met de finaal bekomen gleason-score op biopt.

De phi-score is onafhankelijk van het bekomen MRI-prostaatresultaat (PI-RADS v2), maar er is een absolute meerwaarde voor geïntegreerde risico-inschatting. Zo is, bij patiënten met een grijze zone PSA-waarde, het gecombineerd (niet-invasief) resultaat van een lage phi-score met een MRIPI-RADSv2 kleiner dan of gelijk aan 3, suggestief voor de afwezigheid van klinisch significante prostaatkanker en dit met een gevoeligheid van nagenoeg 100 procent.  De dienst laboratoriumgeneeskunde van AZ Delta voert als enige in Vlaanderen de phi-scorebepaling uit (in lijn met andere grote buitenlandse centra cfr. Charité Berlijn, Johns Hopkins, MayoClinic...).

Tegelijk gebeurt verder datagedreven onderzoek samen met de diensten urologie en medische beeldvorming om te komen tot een geavanceerde, enkelvoudige geïntegreerde risicobepaling op basis van beeldvorming, klinische en anamnestische gegevens en biomerkers.