You are here

Medische oncologie: systemische therapie

tekening systemische therapie

Tweedelijns hormonale therapie of androgen receptor pathway inhibitoren (ARPI) zoals onder meer abiraterone acetaat en enzalutamide worden reeds geruime tijd gebruikt bij castraat refractaire patiënten. Het gebruik van deze middelen blijkt echter ook in een eerder stadia van de ziekte een groot voordeel te hebben. Zo worden deze middelen nu ook ingezet bij patiënten met metastasen in de castraat sensitieve setting alsook bij patiënten die onder hormonale therapie een snel oplopend PSA hebben zonder duidelijk vastgestelde metastasen. Recent zijn ook 2 nieuwe moleculen beschikbaar: apalutamide en darulotamide. Door vroegtijdig deze middelen in te schakelen kan de ziekte langduriger onder controle gehouden worden.