You are here

Radiotherapie: hypofractionatie en stereotactische bestraling

Radiotherapie in de behandeling van prostaattumoren heeft de laatste jaren enkele grondige wijzigingen ondergaan. Voor primaire bestralingen gebruikte men tot voor kort lange bestralingsreeksen van 7 tot 8 weken. Er is een sterke tendens om over te schakelen naar hypofractionering waarbij men minder fracties maar met een grotere bestralingsdosis per fractie toedient. Op deze manier wordt de totale bestralingsduur verkort naar vier weken. Voor postoperatieve bestralingen wordt dit nog niet toegepast. Door het gebruik van betere beeldvormingstechnieken en de opkomst van de PSMA-PET-scan worden er sneller en frequenter 1 of enkele metastasen (oligometastasen) vastgesteld. Deze kunnen behandeld worden met een stereotactische bestraling. Hierbij wordt er in enkele fracties een zeer hoge dosis gegeven met als doel een curatief effect te bekomen.