You are here

Oncologisch centrum

MOC's

foto van groep artsen op multidisciplinair overleg

Alle patiënten met oncologische pathologie worden in AZ Delta op het MOC (multidisciplinair oncologisch consult) besproken. Enerzijds bij diagnose, anderzijds postoperatief alsook bij recidief of progressie. De huisartsen worden steeds persoonlijk uitgenodigd. De diverse betrokken deskundigen bespreken de diagnostische en therapeutische mogelijkheden in team. Er wordt een bijkomende zinvolle diagnostiek en een individueel behandelplan opgesteld. Een 15-tal specialismen worden hierbij betrokken.

Er is een vast weekschema voor de MOC’s per zorgdomein.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
  11.30 uur - long   08.30 uur - hoofd -hals (tweewekelijks)  
12.30 uur - hemato 12.30 uur - digestieve 12.30 uur - urologie 12.30 uur - borst en pelviene  
  13 uur - digestieve supraregionaal     13 uur - dermatologie (driemaandelijks)
17.30 uur - slokdarm en pancreas supraregionaal   17 uur - neurologie en algemene oncologie 17 uur- algemene oncologie campus Torhout  

Via videoconferencing is er participatie vanuit campus Menen en campus Torhout en vanuit andere ziekenhuizen: Tielt (hemato, digestieve, gynaeco, urologie, long), Ieper (long, digestieve), Izegem (digestieve), Sint-Jan Brugge (digestieve) en Sint Lucas Brugge (digestieve), Veurne (digestieve) en Leuven (digestieve).

Als huisarts kunt u ook vanuit uw eigen kabinet per videoconferencing deelnemen. Het volstaat om na het ontvangen van uw persoonlijke uitnodigingsbrief een e-mail te versturen naar secr.moc@azdelta.be U krijgt dan per e-mail de vergaderlink doorgestuurd wat het mogelijk maakt om via Skype (voor bedrijven) in te loggen. Het gebruik van een headset met microfoon is handig hierbij om echo’s te vermijden.

10 zorgdomeinen

De indeling per zorgdomein heeft het voordeel dat dit de betrokken zorgverleners per type van pathologie samenbrengt. Er zijn tien zorgdomeinen vastgelegd

Het aanbod aan pathologie

Sedert 2010 werden 18164 tumoren geregistreerd in de elektronische database van AZ Delta. Het betreft de invasieve tumoren, het carcinoma in situ werd niet meegerekend. De meest frequente tumoren zijn prostaat- , borst-, long- en colontumoren.

Ondersteunende diensten

De medische oncologie en radiotherapie nemen een specifieke plaats in aangezien er betrokkenheid is bij zowat alle zorgdomeinen. Ook de huisarts neemt een cruciale plaats in bij de oncologische zorg. Er zijn een aantal (ondersteunende) diensten die in de verschillende zorgdomeinen aan bod komen:

 • lab voor pathologie
  Het lab is essentieel voor het bekomen van een exacte oncologische diagnose alsook voor het opsporen van tumorkarakteristieken die een impact hebben op de keuze van de behandeling.
 • nucleaire geneeskunde
  Enerzijds diagnostisch met oa PET-scan en botscan, anderzijds een evolutie naar meer en meer therapeutische behandelingen (bv. radioactief Radium bij heprostaatcarcinoom, Selectieve Intrahepatische Radiatie Spheres (SIRS) bij levermetastasen of bij het hepatocellulair carcinoom…)
 • moleculaire biologie
  Voor verdere verfijning van de diagnostiek, met behulp van innovatieve technieken om afwijkingen van het DNA in kankercellen of bloed terug te vinden. Dit gebeurt in samenwerking met de dienst anatomopathologie.
 • medische genetica
  Vanuit UZ Gent komen prof. dr. Poppe en dr. De Putter om de 2 weken op dinsdag in in AZ Delta consulteren op de raadpleging onco-genetica. Om de wachttijd in te korten wordt deze raadpleging sinds kort ondersteund door hiervoor specifiek opgeleide verpleegkundigen of paramedici.
 • radiologie
  Vormt de basis van de stagering en van het opvolgen van de evolutie tijdens en na de therapie.

Er is een goede samenwerking met universitaire centra vooral met UZ Gent, UZ Leuven en UZ Brussel.
Er is een samenwerkingsakkoord met UZ Gent betreffende oncogenetica waarbij er 2 keer per maand een consultatie in ons ziekenhuis plaatsvindt.