You are here

Dermatologische oncologie

Pathologie

Dermatologische oncologie

In totaal werden er de afgelopen 8 jaar (2015 tem 2022) 1015 maligne melanomen geregistreerd in AZ Delta. Dit hoge aantal laat toe om voldoende expertise op te bouwen.

Grafiek dermatologische oncologie

Voor het basocellulair en spinocellulair carcinoom is er geen kankerregistratie in België maar kunnen we de aantallen achterhalen via de pathologiedatabase vanaf 2015 tem 2022. Hierbij merken we op dat het aantal wat onderschat is gezien deze huidtumoren van campus Torhout pas vanaf juli 2017 in onze database zijn opgenomen.