You are here

Chirurgie

Behandeling bij een positieve schildwachtklierbiopsie

Een volledige klierevidement van alle betrokken lymfeklierstations werd beschouwd als de standaardbehandeling voor patiënten met een positieve schildwachtklierbiopsie. Actueel is het evenwel zo dat de resultaten van twee gerandomiseerde studies geen aanvullend klierevidement meer ondersteunen.  De specifieke overleving en metastasevrije overleving zijn vergelijkbaar voor een direct uitgevoerd klierevidement in vergelijking met observatie.

Klinisch verdachte regionale klieren

Een chirurgisch (therapeutisch) klierevidement is de voorkeursbehandeling voor klinisch detecteerbare en pathologisch bewezen regionale klieraantasting. Deze strategie wordt geassocieerd met een langere ziektevrije overleving bij een subgroep van patiënten. Dit kan ook morbiditeit voorkomen die wordt veroorzaakt door massa-effect van de betrokken klieren of huiddoorbraak. Ongeveer 20 tot 40 procent van de patiënten met klinisch duidelijke (macroscopische, N1b of N2b) aantasting van regionale klierstations zijn in leven 10 jaar na een therapeutisch klierevidement. Met toevoegen van immuuntherapie is de overleving nog duidelijk verder verbeterd.