You are here

Diagnostiek

illustratie uitzicht huidkanker

We weten dat de incidentie van zowel melanomen als non melanoma skin cancers (NMSC met name baso’s en spino’s) de laatste jaren fors is toegenomen.  Belangrijk naar overleving bij melanomen toe is een vroegtijdige diagnose.  Er werden diverse campagnes voor de bevolking op touw gezet en dit heeft zeker geleid tot een grotere bewustwording naar zonblootstelling en het belang van huidinspecties toe.

Zorgverleners in de brede zin van het woord kunnen een steentje bijdragen door de ABCDE-regel toe te passen wanneer ze naevi inspecteren.  Bij verandering van een naevus is het belangrijk de patiënt te verwijzen.

In de toekomst kan fotomapping met artificiële intelligentie een hulp bieden om de dermatoloog te ondersteunen, maar op heden staan deze toestellen nog niet op punt.

Op histopathologisch gebied zijn er meerdere immuunhistochemische markers bijgekomen. We kunnen ook gebruik maken van dermdotting, een techniek waarbij door de dermatoloog [DJ1] gekleurde nagellak wordt aangebracht op het meest verdacht deel van een letsel. Op die manier kan de patholoog deze zone gericht microscopisch onderzoeken.

beeld dermdotting

Bij het melanoom kan, naast een klinisch locoregionaal onderzoek, in functie van het stadium al dan niet een preoperatieve stagering met beeldvorming worden uitgevoerd. De indicatiestelling hiertoe ligt niet strikt vast. Een praktisch schema dat kan worden gebruikt: bij een stadium IA (= Breslow < 0.8 mm zonder ulceratie) is geen stagering benodigd. Vanaf stadium IB wordt een echografie van de klierstreek aanbevolen en dit kan tegelijk worden aangevuld met een low dose CT thorax (is actueel te verkiezen boven RX thorax) en echografie abdomen als baseline-onderzoek. Bij klieraantasting kan een PET/CT-scan worden uitgevoerd.