You are here

Kwaliteitsindicatoren

Bij kwaadaardige tumoren van de huid is gezien de vele veranderingen de afgelopen jaren een multidisciplinaire aanpak van groot belang. Het bestaan van een specifieke dermatologische oncologie MOC met deelname van “dedicated” specialisten in AZ Delta verhoogt de kwaliteit van de zorg. Meer dan 87 procent van de nieuwe diagnosen wordt op de MOC besproken, de eenvoudige basocellulair en spinocellulair carcinoom van de huid buiten beschouwing gelaten.

Actueel worden in AZ Delta op alle geregistreerde tumoren data-analyses toegepast waarbij het resultaat op een realtime dashboard wordt opgevolgd, wat een sterke automatisatie van dit kwaliteitsproces mogelijk maakt.