You are here

Radiotherapie

Hoewel chirurgie de voorkeur geniet voor de meeste huidtumoren, is er soms toch een belangrijke plaats weggelegd voor de radiotherapie.

In sommige gevallen is chirurgie niet mogelijk (bv. door gevorderde leeftijd) of aangewezen door de grootte van het letsel, de lokalisatie (bv. ooglid) of het potentieel mutilerend effect van de chirurgie (bv. neusvleugel of oorschelp). In deze gevallen is primaire radiotherapie een goed alternatief. Gezien de oppervlakkige ligging veroorzaakt deze bestraling ook meestal weinig toxiciteit. Afhankelijk van de ligging kan ook hypofractionatie toegepast worden waarbij de bestraling op enkele weken tijd toegediend wordt.

Ook bij lokale recidieven of progressie heeft radiotherapie een plaats. Maligne melanoma, Merkelcel carcinoma of sommige spinocellulair epitheliomata kunnen door ulceratie of bloeding lokale problemen veroorzaken. Een korte reeks palliatieve radiotherapie kan hierbij voor een lokale controle zorgen.

Bij maligne melanoma kan in de oligometastatische setting zowel craniële als extracraniële stereotactische bestraling toegepast worden om langdurige lokale controle te bekomen.