You are here

Patiëntendossiers

Nieuw elektronisch patiëntendossier EPD

Sinds 20 april 2018 werkt AZ Delta met een nieuw geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Het ziekenhuis koos voor HiX van het Nederlandse bedrijf ChipSoft. De 5 campussen schakelden in 1 dag over. Daarmee werd komaf gemaakt met de zowat 30 verschillende softwarepakketten en de papieren dossiers. Met het nieuwe EPD wordt de efficiëntie en de patiëntveiligheid verhoogd en het systeem maakt het ook mogelijk om te werken met gestructureerde data.

Lijst afkortingen HiX

Medibridge

Medibridge maakt het mogelijk medische gegevens uit te wisselen tussen professionelen in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, laboratoria, specialisten, huisartsen, ...), volledig beveiligd, automatisch, en vertrouwelijk.

Als u zich aangesloten heeft op Medibridge en u graag op deze elektronische manier de gegevens wil ontvangen van ons ziekenhuis kan u contact opnemen via helpdesk.it@azdelta.be .

Indien u van deze service gebruik wilt maken, gelieve daar volgende gegevens over te maken:

  • Van welk medisch dossier (Windoc, HealthOne, Medibase, ...) u gebruikt maakt?
  • Wat uw RIZIV-nummer is? Uw RIZIV-nummer doet immers dienst als adres. Zonder dit nummer kan een bericht nooit correct bij u terecht komen.

Bij problemen in verband met de beveiligingsleutel of het opnieuw door sturen van berichten kan U ons eveneens contacteren via helpdesk.it@azdelta.be .

COZO

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een platform voor het delen van medische informatie van patiënten tussen zorgverleners, zorgorganisaties en patiënten. Dit met het doel om het zorgproces te verbeteren via een betere informatiedoorstroming.

Het is gegroeid vanuit een open visie rond zorg voor de toekomst, met respect voor de eigenheid van iedere partner en met inachtneming van maximale beveiliging en bescherming van de privacy naar de patiënt toe.

Meer info op www.cozo.be