You are here

Patiëntendossiers

Nieuw elektronisch patiëntendossier EPD

AZ Delta werkt met een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Het ziekenhuis koos voor HiX van het Nederlandse bedrijf ChipSoft.

Met het nieuwe EPD wordt de efficiëntie en de patiëntveiligheid verhoogd en het systeem maakt het ook mogelijk om te werken met gestructureerde data.

Lijst afkortingen HiX

Zorgportaal

Het zorgverlenersportaal is specifiek ontworpen voor huisartsen en vormt de toegangspoort tot het elektronisch patiëntendossier HiX in AZ Delta. 

Zo kunt u als huisarts

 • het dossier van uw patiënten raadplegen
 • een afspraak online maken 
 • een patiëntenboekje digitaal invullen

In het zorgverlenersportaal is er ook een overzicht beschikbaar van 

 • uw patiënten die opgenomen zijn
 • spoedcontacten. 

Per patiënt vindt u een overzicht met

 • metingen
 • beelden
 • resultaten van het lab
 • en ontslagbrieven. 

Toegang tot het zorgverlenersportaal?

In CareConnect gaat  u naar het dossier van uw patiënt, en dan ziet u links bovenaan een waarschuwing dat u naar een externe link gaat.  Als u daarop klikt, komt u rechtstreeks in het medisch dossier van uw patiënt in AZ Delta en moet u zelfs niet meer extra inloggen.

Medibridge/healthconnect

Medibridge maakt het mogelijk medische gegevens uit te wisselen tussen professionelen in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, laboratoria, specialisten, huisartsen, ...), volledig beveiligd, automatisch, en vertrouwelijk.

Als u zich aangesloten heeft op Medibridge en u graag op deze elektronische manier de gegevens wil ontvangen van ons ziekenhuis kan u contact opnemen via helpdesk.it@azdelta.be .

Indien u van deze service gebruik wilt maken, gelieve daar volgende gegevens over te maken:

 • Van welk medisch dossier (Windoc, HealthOne, Medibase, ...) u gebruikt maakt?
 • Wat uw RIZIV-nummer is? Uw RIZIV-nummer doet immers dienst als adres. Zonder dit nummer kan een bericht nooit correct bij u terecht komen.

Bij problemen in verband met de beveiligingsleutel of het opnieuw door sturen van berichten kan U ons eveneens contacteren via helpdesk.it@azdelta.be .

COZO

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een platform voor het delen van medische informatie van patiënten tussen zorgverleners, zorgorganisaties en patiënten. Dit met het doel om het zorgproces te verbeteren via een betere informatiedoorstroming.

Het is gegroeid vanuit een open visie rond zorg voor de toekomst, met respect voor de eigenheid van iedere partner en met inachtneming van maximale beveiliging en bescherming van de privacy naar de patiënt toe.

Meer info op www.cozo.be