You are here

Voorrang bij telefoneren

Rode telefoonhoorn met draad

AZ Delta wil blijven werk maken om de dienstverlening naar verwijzers te verbeteren. Daarom willen we alle inkomende lijnen van onze verwijzers naar de secretariaten prioritair behandelen. Als u  als huisarts belt naar het secretariaat zou u dus voorrang krijgen.

Concreet betekent dit dat er een database wordt aangelegd met telefoonnummers van inkomende lijnen die prioriteit krijgen en bijgevolg als eerste worden opgenomen tijdens de openingsuren van het secretariaat. Dit wordt opgestart in campus Torhout en daarna uitgerold op de andere campussen. 

Mocht u van deze service gebruik willen maken, vragen we om uw telefoonnummers op te geven. U vindt de link van het formulier in de huisartsennieuwsbrief van juli 2019.