You are here

Voorschriften onderzoeken radiologie

Wat moet u op het voorschrift medische beeldvorming vermelden?

U vindt alle info hierover op deze link van het RIZIV. 

Substitutierecht

Sinds 1 april 2014 is het substitutierecht voor radiologen van kracht: een radioloog kan een onderzoek dat werd aangevraagd, vervangen door een onderzoek dat hij meer aangewezen acht, rekening houdend met de richtlijnen voor goed gebruik van medische beeldvorming.  De radioloog maakt hierbij gebruik van zijn expertise met betrekking tot RX, echografie, MR, CT…

Twijfelt u als voorschrijver over een bepaald onderzoek, neem dan zeker contact op met de dienst. Op die manier kan meteen het juiste onderzoek ingepland worden en wordt het diagnostisch proces niet vertraagd.