You are here

Preoperatief beleid

Een goed preoperatief beleid heeft diverse voordelen zoals bv. een reductie van de perioperatieve morbiditeit, een betere patiëntentevredenheid, een hogere veiligheid, efficiëntere planning
Daarom rekenen we graag op uw steun. Voor een operatie krijgen patiënten een patiëntenboekje mee dat ze ingevuld moeten meebrengen om de operatie te kunnen voorbereiden.

Klinisch onderzoek en andere onderzoeken van  meer dan 6 maand oud moeten niet herhaald worden, tenzij bij recente verandering van de klinische toestand.

Er is een patiëntenboekje met daarin het formulier voor de vereiste toestemming van de patiënt, of het informed consent.

  • voor volwassenen
  • voor kinderen

 

 

Info over nuchter zijn

Meer over soort ingreep

Meer over ASA-classificiatie

Meer over medicatiebeleid

Meer over preoponderzoek door huisarts

 

Meer info over de dienst voorbereiding opname