You are here

ASA-classificatie

ASA I ASA II ASA III ASA iV
Normaal gezonde patiënt Patiënt met lichte
systemische aandoening

Patiënt met invaliderende
systemische aandoening,
die normale activiteit beperkt

Patiënt met invaliderende
systemische aandoening,
constante bedreiging voor het leven.

Bv. patiënt met goede inspanningstolerantie

Bv. goede behandelde hypertensie

-goede geregelde diabetes

-milde obesitas

-anemie

-lichte chronische bronchitis 

Bv. ernstige ontregelde hypertensie

-ongecontroleerde of ontregelde diabetes

-matige agina pectoris

-beginnende cordecompensatie

Vb: angor pectoris in rust

-pulmonaire insufficiëntie

-nierinsufficiëntie

-cardiale insufficiëntie

-leverinsufficiëntie

Bron: kce.fgov.be

Info: dr. Miriam Vermaut, dienst anesthesie, 9 maart 2018