You are here

Medicatiebeleid

Medicatie verder te geven

Gelieve de meeste chronische thuismedicatie verder te geven en dus ook op de ochtend of  de dag van de ingreep zelf!

Opm.: anti-aritmica: steeds verder geven, indien ablatie: advies cardioloog.

Medicatie die moet worden gestopt

Laatste inname dag voordien

Diuretica  
ACE-inhibitoren, sartanen uitz: chronisch hartfalen en sterk verminderde ventrikelfunctie (EF<30%): dag zelf  nog verder te geven
Orale antidiabetica/incretine-mimetica uitz:  metformine of combinatiepreparaat met metformine: laatste inname  48 uur preoperatief
Indien insuline therapie:  opname om 8 uur opname om 8uur: plaatsen van glucose-bevattend infuus + toediening van halve dosis insuline
 -  insulinepen en glucosemeter meebrengen
Medicatie voor het centraal zenuwstelsel: TCA , SSRI’S, lithium (Camcolit®, Maniprex®), antipsychotica,  neuroleptica, …  
MAO- inhibitoren: Moclobemide®, Selegiline  (Eldepryl®)

opm.: Eldepryl®(behandeling  van Parkinson): halve dosis ochtend zelf

uitz: fenelzine (Nardelzine®): stop 3 weken op voorhand

Theofylline: Xanthium®

 
Anion exchangers: Questran®, Colestid®  
Fibraten: Ciprofibraat®, Hyperlipen®, Fenofibraat®, Lipanthyl®, Lipanthylnano®, … myopathie, rhabdomyolyse, nierinsufficiëntie
NSAID’s (preoperatieve onderhoudstherapie) uitz: langwerkende  NSAID’s (Arcoxia®, Feldene®, Brexine®, Meloxicam®, Naproxen®, Piroxicam®, …): stop ≥ 3 dagen op voorhand indien pijncontrole dit toelaat

Geneesmiddelen die langer op voorhand moeten worden gestopt

Antistollingsbeleid cfr. richtlijnen website AZ Delta 
Metformine of combinatie preparaat met metformine 

laatste inname 48 uur preoperatief (lactaatacidose en nierfalen)

MAO-inhibitor: fenelzine (Nardelzine®)  stop 3 weken op voorhand (ev. in overleg met psychiater)
Voedingsupplementen: sint-Janskruid , valeriaan, vitamine E, ginkgo Biloba, look, ginseng, rode rijst, … stop ≥7 dagen op voorhand
Immunomodulatoren:  Arava®, Humira®, Ledertrexate®, …

stop 2 weken op voorhand indien mogelijk (infectiegevaar en vertraagde wondheling)

 

AZ Delta en de artsen kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verwikkelingen volgend uit het gebruik van de richtlijnen in deze brochure.

Info: dr. Miriam Vermaut, dienst anesthesie, 9 maart 2018