You are here

Preop door huisarts

Type ingreep

Mineur

Intermediair

Majeur

Verwijderen huidletsel, bartholinklier

Drainage borstabces

Carpal tunnel

Septumcorrectie

Hydrocoele

Cataract

 Varices

(adeno) tonsillectomie

Knie arthroscopie

Tympanoplastie

Sectio

Lap cholecystectomie

...

Abdominale hysterectomie

Gewrichtsprothese (THP, TKP)

TUR Prostaat

Neurochirurgie

Thyroïdectomie

Nefrectomie

Halsklierevidement

Grote abdominale chirurgie, ……..

Voor patiënten ouder dan 70 jaar; minstens ASA II

  ASA I ASA II ASA III ASA IV
ASA-class. Normaal gezonde patiënt 

Patiënt met lichte
systemische aandoening

Patiënt met invaliderende
systemische aandoening,
die normale activiteit beperkt 

Patiënt met
invaliderende
systemische aandoening, constante bedreiging voor het leven.

  Vb: Patiënt met goede inspanningstolerantie

Vb: goede behandelde hypertensie

- goede geregelde diabetes

- milde obesitas

- anemie

- lichte chronische bronchitis 

Vb: ernstige ontregelde hypertensie

- ongecontroleerde of ontregelde diabetes

- matige agina pectoris

- beginnende cordecompensatie

Vb: angor pectoris in rust

- pulmonaire insufficiëntie

- nierinsufficiëntie

- cardiale insufficiëntie

- leverinsufficiëntie

Mineure ingreep

Anamnese

+ klinische evaluatie 

+ ECG> 65j

Idem ASA I

+

Lab op indicatie

Anamnese
+klinische evaluatie
+ lab + ECG

Anamnese

+klinische evaluatie

+ lab + ECG

Intermediaire ingreep

Anamnese

+ klinische evaluatie 

+ ECG> 65j
Lab op indicatie

 

Anamnese

+klinische evaluatie

+ lab + ECG

Anamnese

+klinische evaluatie

+ lab + ECG

Majeure ingreep

Anamnese

+ klinische evaluatie 

+ ECG> 65j

Anamnese

+ klinische evaluatie 

+ ECG> 65j

Anamnese

+klinische evaluatie

+ lab + ECG
Anamnese

+klinische evaluatie

+ lab + ECG

Info: dr. Miriam Vermaut, dienst anesthesie, 9 maart 2018