You are here

Medisch-wetenschappelijk tijdschrift Delta+

Delta+ 15

Cover met de artsen die betrokken zijn bij zorgpad oncologische thoraxchirurgie

In Delta+ 15 leest u meer over 

 • het zorgpad oncologische thoraxchirurgie voor longkankerpatiënten met een tumor van beperkte omvang
 • een nieuwe test voor de opsporing van prostaatkanker
 • wakkere hersenchirurgie
 • een nieuwe behandeling van endometriumcarcinoom
 • het gebruik van een virtualrealitybril in het operatiekwartier
 • het gebruik van drones voor medisch transport
 • een ethische kijk op inzamelacties voor dure therapieën

U kunt het tijdschrift lezen op desktop, tablet of smartphone op deze link http://deltaplus.azdelta.be/15

Delta+ 14

Foto artsen gespecialiseerd in hartziekten die met richtlijnen hoge bloeddruk werken

Delta+ 14 pakt uit met onder meer de nieuwe richtlijnen rond cholesterol en bloeddruk. Er is aandacht voor een nieuwe epidurale techniek en een onderzoek rond medicatie voor microscopische colitis. Ook het nieuw sportmedisch centrum staat in de kijker, naast een test om een totaalbeeld van een allergie te krijgen. U leest er ook meer over de beperkte geldigheid van het medicatievoorschrift. U kunt het digitale magazine hier lezen.

Delta+ 13

De vier artsen van AZ Delta die slokdarmoperaties uitvoeren

In ons tijdschrift voor huisartsen en verwijzers, Delta+ 13, is er ruim aandacht voor de erkenning voor slokdarm en pancreaschirurgie met een interview met de artsen die de operaties uitvoeren. U leest ook meer over de implanteerbare sensor voor diabetes type 1 en voor de veranderende wereld in de gezondheidszorg. U vindt in dit nummer meer nformatie over het netwerk rond Next Generation Sequencing; de screening van hoogrisicomedicatie via het elektronisch patiëntendossier, goed communiceren met patiënten bij slecht nieuws en over het zorgpad alcohol.

Delta+ 13 kunt u hier lezen op desktop, tablet en smartphone.

Delta+ 12

Dr. Olivier De Coster bij een NMR-toestel

 

In de Delta+ 12 is een in memoriam voor dr. Stockman opgenomen. In een interview geeft dr. Olivier De Coster meer uitleg over zijn onderzoek naar het effect van paracetamol op de hersenen. Er is een terugblik op het symposium van de dienst hartziekten-hartchirurgie. Een nieuwe techniek voor de bestraling van borstkanker wordt toegelicht. Het zorgportaal voor de zorgverleners en nudging in de zorg komt aan bod en tot slot vind je er meer informatie over de nieuwe kwaliteitswet.

Je kunt het digitale tijdschrift hier lezen op pc, tablet of smartphone.

Delta+ 11

cover met artsen van diverse disciplines van de spine unit

In dit nummer kunt u meer lezen over volgende onderwerpen:

 • de multidisciplinaire aanpak rond ruglijden
 • het behandelcentrum interstitieel longlijden
 • neurostimulatie bij fecale incontinentie
 • palliatieve zorg bij COPD
 • gericht advies bij allergieën
 • weigering van voeding bij het levenseinde
 • integratie zorgpad in dossier huisarts
 • inzagerecht in het dossier van de patiënt na overlijden

U kunt het tijdschrift online lezen op uw pc, uw taelet of uw smartphone.

Delta+ 10

Coverbeeld met 3 artsen griepvaccinatie

In Delta+ 10 hebben we aandacht voor

 • de noodzaak van griepvaccinatie bij artsen en medewerkers in het ziekenhuis
 • voor een vroege diagnose van longkanker door screening
 • voor een onderzoek rond nieuwe medicatie bij diabetespatiënten type 2
 • een heupprobleem dat zich vooral voordoet bij jonge sporters en vrouwen van middelbare leeftijd
 • een studie waaruit blijkt dat voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van diclofenac (Voltaren)
 • een protocol om op spoed snel de long-hartmachine te kunnen inzetten bij een hartstilstand
 • keuringen en privacy bij gezondheidsapps

U kunt het digitale magazine lezen op desktop, tablet en smartphone 

Delta+ 9

cover van 2 kinderartsen bij longfunctiemachine

In Delta+ 9 leest u meer over

 • de samenwerking tussen de chirurgen van AZ Delta en het St.-Andriesziekenhuis in Tielt voor slokdarm- en pancreastumoren om meer ervaring en expertise op te bouwen
 • een klinische studie rond CLL
 • het antibioticabeleid in AZ Delta
 • het zorgpad astma voor kinderen
 • dr. Lieven Wostyn, anesthesist en jurist, die tot voor kort voorzitter was van de West-Vlaamse Orde van artsen.
 • een nieuw gesofisticeerd echotoestel urologie
 • over chatbots in de gezondheidszorg
 • over de nieuwe wet op camerabewaking

U kunt het digitale magazine lezen op desktop, tablet en smartphone

Delta+ 8

Twee artsen bij robot in operatiezaal

Het 8ste nummer van Delta+ , het medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta voor huisartsen en externe zorgverleners - zet dit keer de nieuwe knierobot in de kijker. We stellen  ook het Clinical Trial Center voor. De dienst dermatologie gaf tekst en uitleg bij de vaststelling dat ons land een hoog aantal huidkankers heeft en er zijn artikels over de telemonitoring bij slaapapnoe, over het zorgpad hartfalen, een betere opvolging beroertes, over de uitbouw van de psychogeriatrie en over het 'moreel kompas' dat we hanteren. 

U vindt hier de onlineversie voor tablet, desktop of smartphone. 

Delta+ 7

cover Delta+7 met leden van de dienst nierziekten

Het zevende medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout, dat gericht is op huisartsen en externe zorgverleners, biedt een kijk op onderzoek en nieuwe behandelingen bij AZ Delta.

In dit nummer leest u meer over 

- het aandeel van de dienst nierziekten in het zoeken naar een geneesmiddel voor IgA-nefropathie
- over een unieke ingreep voor tandimplantaten die door de dienst mond-kaak-aangezichtschirurgie ontwikkeld is
- over meniscustransplantaties
- over de ervaring van de dienst longziekten met immunotherapie
- over een lensimplantataat tegen bijziendheid
- over een zorgpad voor neurorevalidatie
- en over de mogelijkheid om designerbaby's te maken via CRISPR

U kunt de onlineversie voor tablet, desktop of smartphone vinden via deze link

Delta+ 6

Foto van artsen aan operatietafel in cathlab

In Delta+ , het medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta voor huisartsen en externe zorgverleners is er dit keer vooral aandacht voor nieuwe medische mogelijkheden zoals endoscopische submucosale dissectie, een Japanse techniek  om poliepen en tumoren aan te pakken. Ook voor een nieuw revalidatietoestel dat patiënten toelaat om zelfstandig te oefenen om weer te leren stappen én voor endoscopische schedelbasischirurgie.
Daarnaast is er een artikel over het multidisciplinair diabetescentrum en over de zorgapp voor longkankerpatiënten. De manier van werken bij orgaandonatie komt aan bod. Er is een interview met de hoofdarts en de voorzitter van de commissie medische ethiek over de keuze voor actief pluralisme in AZ Delta. En er is ook meer info over de samenwerkingscontracten met patiëntenverenigingen.

Hier vindt u de onlineversie voor tablet, desktop of smartphone.

Delta+ 5

cover Delta+5

In Delta+ 4  - een medisch-wetenschappelijk magazine voor huisartsen, verwijzende specialisten en de thuiszorg -  focussen we op de betere overlevingskansen voor stamceltransplantaties met onder meer een infografiek over de cijfers. De dienst haalde ook pas opnieuw een JACIE-accreditatie voor 4 jaar. 

We interviewden dr. Geert Everaert  en dr. Ségolène Vandeputte over de nauwe samenwerking op het vlak van kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio.

AZ Delta heeft nu 5 jaar ervaring in behandeling van hersenmetastasen met radiochirurgie met een gemiddelde overleving van 16 maanden.

In dit vierde nummer staan ook artikels over borstreconstructies, het fertiliteitscentrum, palliatieve zorg, nieuwe aanpak op de spoed, m-health, seniorvriendelijke zorg en het gebruik van cellen van varkens voor bepaalde behandelingen.

U kunt het digitale magazine hier lezen.

Delta+ 4

Dr. Deeren en enkele verpleegkundigen bij het bed van een patiënt

Delta+ is het medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta voor huisartsen, verwijzers en externe zorgverleners.

U leest in dit nummer meer over de stappen die de dienst hematologie  heeft gezet in stamceltransplantatie, over de samenwerking in de regio rond kinder- en jeugdpsychiatrie en over gerichte bestralingen via radiotherapie bij hersentumoren. Daarnaast is er ook aandacht voor medisch begeleide zwangerschap, een nieuwe aanpak op de dienst spoedgevallen, een app voor hartpatiënten en de zorg in de terminale fase.

Hier vindt u de onlineversie voor tablet, desktop of smartphone.

Delta+ 3

Cover Delta+ 3

In het derde nummer van Delta+ -  een tijdschrift voor huisartsen en externe zorgverleners – ligt de focus op Next Generation Sequencing en NIP-testen die ook gebruik maken van deze techniek. De dienst laboratoriumgeneeskunde en het lab voor pathologie zijn daarmee toonaangevend in Vlaanderen.

Er zijn cijfers beschikbaar voor de behandeling van rectumtumoren Er is meer info over cochleaire implantaten om meer complexe gehoorproblemen te verhelpen.
Het multidisciplinair pijncentrum test een draadloze neurostimulator uit om pijn onder controle te krijgen.

We belichten ook een onderzoek over sondevoeding en het zorgpad orthogeriatrie dat is opgestart. U verneemt ook meer over de MoMo-prijs, de aanpak van privacy in ons ziekenhuis en een bijdrage over waar kan worden gesnoeid zonder de gezondheidszorg in het gedrang te brengen. U kunt ook vlot doorklikken op de recentste publicaties van artsen en medewerkers. 
Hier kunt u Delta+ lezen op pc, tablet of smartphone en de video bekijken.

Delta+ 2

Beeld van operatiezaal waar long- en vaatchirurg aan operatietafel staat

Het tweede nummer van het wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta is uit.  in dit tijdschrift voor huisartsen en externe zorgverleners is er dit keer aandacht voor Deep Brain Stimulation waar dr. Marc Deruytter 23 jaar geleden mee startte en waar de dienst neurochirurgie van AZ Delta nog altijd de enige is in West-Vlaanderen die deze operaties uitvoert. Ook de goeie cijfers voor VKF-ablatie die onze hartspecialisten kunnen voorleggen, komen aan bod onder meer met een duidelijke infografiek. Er is een artikel te lezen over gefenestreerde endoprothesen, over selectieve stralingstherapie tegen leverkanker, de nieuwe diabetesconventie voor kinderen en jongeren, over een behandeling op geriatrie op maat van de oudere patiënt, de bloedbankautomaat, onderzoek over grensoverschrijdend gedrag in ziekenhuizen en een toekomstvisie over ouderenzorg. U kunt ook vlot doorklikken op de recentste publicaties van artsen en medewerkers. 

U kunt Delta+ hier lezen op pc, tablet of smartphone.

 

Delta+ 1

Beeld van artikel longkanker in mobiele versie

Met ons wetenschappelijk tijdschrift Delta+ willen we huisartsen, artsen-specialisten en externe zorgverleners op de hoogte houden van nieuwe evoluties in ons ziekenhuis,  nieuwe behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek.

In het tijdschrift komt ook telkens k de patiënt aan bod en er wordt ook ruimte gemaakt voor ethische kwesties,  innovatie in de zorg en juridische aangelegenheden.

De link voor de onlineversie van Deltaplus voor desktop, tablets en smartphones vindt u hier.