You are here

EGFR-mutatieanalyses bij longtumoren

Dr. Ingel Demedts stelde op het Europees longkankercongres (ELCC) in Genève op donderdag 27 maart, een studie voor, die hij maakte samen met de diensten moleculaire biologie, anatomopathologie en longziekten. De studie ging over de EGFR‐mutatieanalyses die in AZ Delta verricht worden bij longtumoren. Dit is een analyse op het dna‐materiaal van longtumoren, die van groot belang is bij de keuze van de juiste therapie voor de longkankerpatiënten.

Bij ongeveer 10% van alle longkankerpatienten wordt de groei van een kwaadaardige longtumor veroorzaakt door een zeer specifieke verandering in een bepaald gen in de kankercel, het zogenaamde EGFR‐gen. Deze verandering wordt ook wel EGFR‐mutatie genoemd. Als deze EGFR‐mutatie teruggevonden wordt in een longtumor is er nu een behandeling mogelijk met een nieuw soort medicatie, die inwerkt op deze EGFR‐mutatie en tot een zeer goed resultaat leidt.
Bijkomend voordeel is dat deze medicatie in de vorm van pillen kan ingenomen worden en dat er doorgaans minder bijwerkingen zijn dan bij de klassieke chemotherapie.
Af en toe worden nieuwe, tot nog toe onbekende, EGFR‐mutaties ontdekt, waarvan men nog niet goed weet of deze tumoren wel even goed reageren op de nieuwe medicatie. Het huidige onderzoek in AZ Delta bij 330 longkankerpatiënten vond een 6‐tal van deze nieuwe EGFR‐mutaties, soms in combinatie met een reeds bekende EGFR‐mutatie bij een en dezelfde patiënt. Ook deze patiënten werden behandeld met de nieuwe medicatie maar bij deze nieuwe EGFR‐mutaties was het resultaat van de behandeling duidelijk minder goed.
Op basis van deze onderzoeksresultaten kan de longarts nu een betere keuze maken voor de beste therapie voor de longkankerpatienten met nieuwe, tot nog toe onbekende, EGFR‐mutaties.