You are here

Zorgpaden

De diagnostiek en behandeling van patiënten gebeuren bij voorkeur in een gespecialiseerd centrum met ruime ervaring.  Elke patiënt doorloopt een individueel zorgtraject. Het zorgpad wordt niet enkel op het niveau van de eigen organisatie uitgerold, maar ook naar de eerstelijnshulpverleners zoals huisarts, thuisverpleegkundige, kinesist... . Zo komen we tot een transmuraal zorgpad dat geïntegreerde zorg voor de patiënt aanbiedt. In een zorgpad wordt beschreven welke fasen de patiënt doorloopt en welke zorgverlener betrokken wordt bij elke fase van de aanpak. Voor een aantal aandoeningen zijn alle stappen in kaart gebracht die moeten worden gevolgd om de behandeling goed te laten verlopen. Daarin wordt heel concreet vastgelegd wie wat doet en op welke termijn. 

Oncologische zorgpaden

Niet-oncologische zorgpaden