You are here

Zorgpad hoofd-halstumoren

De patiënt met een hoofd-en halstumor neemt een unieke plaats in binnen de oncologie gezien de behandeling sterk uiteenlopend is in functie van de lokalisatie en gezien de functionele en sociale weerslag hiervan. De behandeling is dan ook complex. Het multidisciplinair team dat deze pathologie behandelt bestaat uit minstens 15 subdisciplines.
Elke patiënt met een hoofd- en halstumor zal een uniek zorgtraject doorlopen waarbij ook de eerste- en tweedelijnshulpverleners  betrokken worden zoals de huisarts, collega-specialisten binnen het netwerk, thuisverpleging, tandarts...

schematische voorstelling